1.Taraflar


İşbu sözleşme (bundan sonra 'Sözleşme' olarak anılacaktır), sizinle (bundan sonra 'Satıcı' olarak anılacaktır), Taze Yöre Elektronik Ticaret Perakende Gıda Lojistik A.Ş. (bundan sonra 'Taze Yöre', ‘Pazar Yeri’ veya 'Platform' olarak anılacaktır), (bundan sonra Satıcı ve Taze Yöre tek başına 'Taraf', birlikte 'Taraflar' olarak anılacaktır) arasında aşağıda gösterilen şartlar dahilinde dijital ortamda kabul edilmiştir.


2.Tanımlar
 


2.1.Pazar Yeri (Platform), Taze Yöre’nin, 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve bu kanunda değişiklik yapılmasına dair 7416 nolu kanun uyarınca, Elektronik Ticaret Aracı Hizmet Sağlayıcı sıfatı ile işletmekte olduğu tazeyore.com adlı internet sitesi ve bu site ile bağlantılı olarak oluşturulan katma değerli ürünlerin sunulduğu diğer Elektronik Ticaret Ortamları (Elektronik ticaret faaliyetinde bulunulan internet siteleri, mobil site ve uygulamalar, masaüstü uygulamalar, web uygulamaları ve benzeri platformlar), sektörel bazda yöresel ürün/hizmetlerin alım ve satımının yapıldığı, üreticiler, tedarikçiler, aracılar, satıcılar, tüketiciler, amacı ticari olan veya olmayan kurumlar arasında, iletişimi ve iş süreçlerini hızlandıran, verimliliği artıran, finansal kaynaklardan tasarruf edilmesini sağlayan ve alışveriş yapma amacıyla tarafları bir araya getiren, Elektronik Ticaret Pazar Yeri platformlarıdır.


2.2.Satıcı, çeşitli yöresel ürünlerin Pazar Yeri üzerinden ilan yoluyla kullanıcılara satışını yapmak üzere Taze Yöre’ye başvuruda bulunan ve başvuruları Taze Yöre tarafından uygun bulunan gerçek veya tüzel kişi, Elektronik Ticaret Hizmet Sağlayıcıları’dır.


2.3.Alıcı, Satıcı tarafından Pazar Yerinde satışı yapılan ürünler karşılığında daha öncesinde Pazar Yeri aracılığıyla ödeme yapmış olan ve bunun karşılığında söz konusu ürünlerin kendisine teslimini talep etmeye yetkili olan kişidir.


2.4.Kullanıcı, Pazar Yeri üzerindeki faaliyetleri kapsamında zaman zaman ve/veya kullanım senaryosuna göre Alıcı veya Satıcı sıfatlarını kazanabilir. Buna uygun olarak Alıcı veya Satıcı için tanımlanmış yükümlülük ve hükümlere tabi olmayı kabul eder.


2.5.Sanal Mağaza, Taze Yöre tarafından, başvurusu onaylanmış Satıcılara, ürünlerini sergilemeleri amacıyla sağlanan sanal alandır.


2.6.Ürün, Satıcılar tarafından, Pazar Yeri üzerindeki sanal mağazalarda satışı yapılan yöresel ürünlerdir.


2.7.Kargo Şirketi, Ürünün Alıcıya ulaştırılmasını, iade süreçlerinde ise Alıcıdan alınarak Satıcıya ulaştırılmasını sağlayan anlaşmalı kargo veya lojistik şirketidir. Standart Kargo Ücreti, Pazar Yerinin, anlaşmalı olduğu kargo şirketlerinin ücret tarifeleri üzerinden belirleyeceği, ortalama bir kargo ücretidir. Ücretsiz Kargo Limiti, Alıcıların kargo ücreti ödememek için bir Satıcının mağazasından tek seferde vermeleri gereken minimum sipariş miktarıdır.


2.8.Gizlilik Politikası ve KVKK Bildirimi, Pazar Yerinde kullanıcılar tarafından sağlanan ve/veya sitenin kullanımı aşamasında kullanıcılardan elde edilen kişisel verilerin kullanımına ilişkin koşul ve şartlardır.


2.9.Mesafeli Satış Sözleşmesi, Alıcının Pazar Yerini kullanarak satın aldığı, nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürünlerin sunumu ile ilgili olarak, Alıcı ve Satıcının hak ve yükümlülüklerinin saptandığı sözleşmedir.


2.10.Ön Bilgilendirme Formu, Satıcı ve Alıcı arasındaki satış işleminin tamamlanmasından önce, Alıcının onaylaması gereken, satış işleminin detayları ile tarafların hak ve sorumluluklarını tanımlayan belgedir.


2.11.Ödeme Kuruluşu, Taze Yöre’nin, 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun kapsamında iş birliği yaptığı, Pazar Yeri üzerinden kredi kartı ile ödeme alınmasına aracılık eden lisanslı ödeme kuruluşudur.


2.12.Online Ödeme Sistemi, Alıcının Pazar Yeri üzerinden satın alacağı ürünlere ilişkin ücretin, Taze Yöre’nin iş birliği yaptığı ödeme kuruluşları tarafından, Pazar Yerinde belirtilen hüküm ve koşullar altında, kredi kartı, banka kartı ya da bankalar tarafından sağlanan ve online ödemeyi destekleyen sair ödeme yöntemleriyle Alıcıdan tahsilini sağlayan sistemdir.


2.13.Garantili Ödeme Modeli, Alıcı tarafından, sipariş aşamasında, Online Ödeme Sistemi ile Ödeme Kuruluşu’na yapılan ödeme, Alıcı ile Satıcı arasında akdedilmiş olan Mesafeli Satış Sözleşmesinin, koşullarına uygun olarak gerçekleştirilmesinin sağlanması amacıyla, Ödeme Kuruluşu nezdindeki havuz hesaba aktarılır. Mesafeli Satış Sözleşmesi’nde belirtildiği şekilde ürünün/ürünlerin teslim edilmesinden itibaren 72 saat içinde, Alıcı bir itirazda bulunmaz ise, sistem tarafından ürün bedelinin Satıcı tarafından hak edilen bölümünün ödenmesi için Ödeme Kuruluşuna otomatik talimat iletilir. Ödeme, Ödeme Kuruluşu tarafından, Satıcı’nın Pazar yerinde belirtmiş olduğu IBAN hesabına aktarılır.


2.14.Satıcı Değerlendirme Sistemi, Satıcıların, Pazar Yeri üzerinden kendilerinden ürün alımı yapan Alıcılar tarafından, sipariş ettikleri ürünlerin kendilerine teslim edilmesinin ardından değerlendirilmesine ilaveten, Taze Yöre tarafından belirlenen ve Satıcıların Pazar Yerini kullanımları ile ilgili geliştirilen çeşitli kriter ve algoritmalar doğrultusunda ayrıca değerlendirilmesi sistemidir. 3.Sözleşmenin Amacı ve Kapsamı3.1.İşbu sözleşmenin amacı, Pazar Yeri aracılığıyla Taze Yöre ya da Taze Yöre’nin belirlediği iş ortakları tarafından sunulan hizmetlerden, Satıcıların yararlanmasına ilişkin şartların belirlenmesi ve bu doğrultuda Tarafların hak ve yükümlülüklerinin tespitini oluşturmaktır.3.2.Taze Yöre, Alıcı ve Satıcıların aynı ortamda buluştuğu Pazar Yeri platformu olup, Pazar Yerinde yer alan herhangi bir ürünün Satıcısı konumunda değildir.3.3.İşbu sözleşme uyarınca Satıcı, Taze Yöre tarafından işletilmekte olan Elektronik Ticaret Pazar Yeri platformuna üye olmak ve bu Pazar Yerinde açacağı Sanal Mağazadan satış yapmak, Taze Yöre ise Satıcının kendisine ödeyeceği komisyon karşılığında sahibi olduğu pazar yeri platformu hizmetlerinden Satıcıyı faydalandırmak istemektedir.3.4.İşbu sözleşme, yalnızca Taraflar arasında olup, Taze Yöre tarafından Satıcıya sunulan hizmetlere yönelik şekil ve şartları kapsamaktadır. Satıcılar ile Alıcılar arasındaki ilişki, işbu sözleşmenin kapsamına girmemektedir. Taze Yöre, işbu ticari faaliyet ile sadece, Satıcıya Sanal Mağaza açma ve bu Sanal Mağazanın bulunduğu alanda ilan yayınlama hakkı vermektedir. Satıcı, Sanal Mağazadan gerçekleştireceği satış işlemlerinden, Alıcılara karşı 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun başta olmak üzere sair mevzuat çerçevesinde bizzat sorumlu olacaktır.


 

4.Satıcı İşlemleri


 

4.1.Taze Yöre’de sadece, yöresel gıda ürünleri üretimi yapan ve gıda üretim ya da fason üretim izni sahibi, vergi mükellefi üreticilerin Satıcı olmasına ve sanal mağaza açmasına izin verilir.


4.2.Taze Yöre, Satıcı Bilgi Formunun doldurulup, işbu ‘Satıcı İş Ortaklığı Sözleşmesi’nin, ‘Kullanıcı Sözleşmesi’ ile ‘Gizlilik Politikası ve KVKK Bildirimi’nin, ‘İptal ve İade Politikası’nın, ayrıca Taze Yöre’nin anlaşmalı olduğu Ödeme Kuruluşunun sunduğu sözleşmenin dijital olarak onaylanmasından sonra, gerçekleştirilen başvuruyu değerlendirir ve değerlendirme sonucunda olumlu bulduğu Kullanıcılara, Satıcı olma hakkı ve sadece kendilerinin ulaşabileceği sekmelere erişim izni verilmek suretiyle, Sanal Mağaza oluşturma ve ilan yayınlama hakkı tanır. Taze Yöre’nin, Satıcı başvurusunu herhangi bir sebep göstermeden reddetme ve/veya ek belge talep etme hakkı saklıdır.


4.3.Başvuru sırasında Satıcı tarafından gerçeğe uygun olmayan yanlış bilgiler verilmesi nedeniyle doğabilecek tüm zararlardan bizzat Satıcı sorumlu olacaktır.


4.4.Satıcı, Satıcıya ve yetkili temsilcisine ait bilgiler başta olmak üzere Pazar Yerinde belirtmiş olduğu bilgilerde meydana gelebilecek her türlü değişikliği, değişikliğin meydana gelmesinden itibaren en geç 15 (on beş) gün içinde, Taze Yöre’ye bildirmekle ve Pazar Yerindeki kaydını buna uygun olarak güncellemekle yükümlüdür. Pazar Yerinde Satıcı’ya ait bilgilerin güncel olmaması nedeniyle doğabilecek tüm zararlardan bizzat Satıcı sorumlu olacaktır.


4.5.Satıcı bir gerçek kişi ise, 18 yaşını doldurmuş olmalı, eğer tüzel kişi Satıcıyı temsilen, iş ve işlemlerde bulunan gerçek kişi ise, tüzel kişinin yetkili temsilcisi olmalıdır. İşbu Satıcı İş Ortaklığı Sözleşmesi'ni onaylamak ile Satıcı, 18 yaşından büyük olduğunu, tüzel kişi Satıcının ad ve hesabına işlem yapan gerçek kişi ise yetkili temsilcisi olduğunu taahhüt etmektedir. Bu şartı taşımayan kişilerin Pazar Yerine kaydolmak için kullanıcı işlemlerini tamamlamış olmaları ve işbu sözleşmeyi onaylamaları, Satıcı olabilmeleri sonucunu doğurmayacaktır. 18 yaşını doldurmamış veya temsile yetkisi bulunmayan kişi olduğu tespit edilen Satıcının onaylamış olduğu işbu sözleşme feshedilir ve vermiş olduğu yanlış beyandan dolayı Pazar Yerinin herhangi bir sorumluluğu bulunmaz.


4.6.Satıcı, Pazar Yerine üye olduğu esnada Pazar Yerinde ilan edilen kurallara göre bir şifre oluşturacak ve Üretici hesabı ile Sanal Mağazasına erişmek ve ilan yaratmak için bu şifreyi kullanacaktır. Satıcının şifre güvenliği ve gizliliği tamamen Satıcının sorumluluğundadır. Bu nedenle, Pazar Yerine giriş yapılarak gerçekleştirilen tüm işlemlerden bizzat ve münhasıran sorumludur.


4.7.Satıcılar, Pazar Yerinde kendileri için ayrılan bölüm içindeki zorunlu alanları doldurarak, kendileri ve satışını yaptıkları ürünler hakkında Alıcıları bilgilendirici bir profil oluştururlar. Bu profil, Taze Yöre tarafından onaylandıktan sonra yayına alınır. Taze Yöre gerekli gördüğü takdirde bu alanlarda revizyon isteme, yazım hatalarını düzeltme ya da profili tamamen yayından kaldırma hakkını saklı tutar.


4.8.Satıcılar, sunmak istedikleri ürünler ile ilgili olarak, ilgili yasalar ve Taze Yöre tarafından belirlenecek olan ilan listeleme kuralları çerçevesinde, Pazar Yerinde ilanlarını oluşturabilirler. İlanlar, Taze Yöre'nin onayı ile yayına girer. Taze Yöre ilanlarda revizyon talep etme, yazım hatalarını düzeltme ve ilanı tamamen reddetme hakkını saklı tutar. Her halde ilanlarda aldatıcı, yanıltıcı ifadelere yer verilmez. Diğer Satıcıların oluşturdukları ilanlara müdahale niteliğinde içerik oluşturulamaz, diğer Satıcıların ilan oluşturmalarını engelleyici söz ve eylemlerde bulunulamaz.


4.9.Satıcılar, KDV dahil ürün fiyatlarını kendisi belirler ve istedikleri zaman belirlediği fiyat üzerinde değişiklik yapabilir. Ancak, Satıcı, Pazar Yerinde yer alan fiyatları manipüle edici hareketlerde bulunamaz, tüketiciyi yanıltıcı fiyatlandırma yapamaz.

 


5.Satıcıların Hak ve Yükümlülükleri


 

5.1.Satıcı, Pazar Yerini kullanırken ve bir ilan oluştururken, Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun, Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği ve diğer ilgili tüm düzenlemelere uygun davranacağını kabul ve taahhüt eder.


5.2.Alıcının Pazar Yeri üzerinden satın aldığı ürünlerin ücretleri ve kargo ücretlerinin Alıcı tarafından ödeneceği durumlarda kargo bedelleri, Taze Yöre veya Taze Yöre'nin iş birliği yaptığı Ödeme Kuruluşları tarafından Pazar Yerinde belirtilen hüküm ve koşullar altında, kredi kartı ya da bankalar tarafından sağlanan ve online ödemeyi destekleyen sair ödeme yöntemleriyle Garantili Ödeme Modeli çerçevesinde havuz hesaba aktarılacak şekilde Alıcıdan tahsil edilecektir.


5.3.Alıcı ödemesini, yasalarca bir kısıtlama olmadığı durumda, dilerlerse kredi kartına taksit seçeneği ile yapabilir. Kredi kartına taksitlendirme yapıldığı durumda ortaya çıkacak taksitlendirme maliyeti, ödeme aşamasında Alıcıya yansıtılır. Bu durumda Satıcı, Alıcıya belge düzenlerken Alıcı tarafından ödenen ilave taksitlendirme ücretini de dikkate almalıdır. Satıcıya da bu bedel karşılığında, Taze Yöre tarafından yansıtma faturası düzenlenecektir.


5.4.Satıcılara, Alıcı tarafından ödemesi tamamlanmış ve havuz hesaba aktarılmış olan sipariş bilgileri iletilir. Satıcıların 7 gün (168 saat) içinde siparişi onaylamaları gerekir. Bu süre içinde siparişin onaylanmasının ardından sipariş kesinleşir. Satıcı tarafından 7 gün (168 saat) içinde onaylanmayan siparişler, sistem tarafından otomatik olarak iptal edilir ve Alıcıya yapmış olduğu ödeme iade edilir. Satıcılar, ilan oluştururken belirttikleri süre içinde, siparişe konu ürünleri, ilanda belirttikleri özelliklere uygun ve eksiksiz bir şekilde hazırlayarak, Taze Yöre’nin anlaşmalı olduğu kargo şirketine teslim etmekle yükümlüdürler. Satıcılar, siparişi onaylamalarının ardından 14 gün geçtiği halde siparişe konu ürünleri kargoya vermezler ise, sipariş sistem tarafından otomatik olarak iptal edilir ve Alıcıya yapmış olduğu ödeme iade edilir.


5.5.Satıcı siparişlerini onayladığı ürünleri, Taze Yöre’nin anlaşmalı olduğu kargo şirketi/şirketleri ile göndermek zorundadır. Anlaşmalı kargo şirketi alternatiflerine, Satıcının platforma giriş yaptıktan sonra ulaşabileceği Satışlarım sekmesinde yer alan sipariş detaylarından erişilebilir.


Satıcı onayladığı siparişle ilgili olarak, sistem üzerinden kargo teslimat bilgilerinin bir çıktısını alarak, teslimat sırasında zarar görmeyecek şekilde hazırladığı kargo paketi üzerine yapıştıracak, ardından kargo şirketini arayarak bir gönderisi olduğunu bildirecek ve paketi kargo şirketine teslim edecektir.


Taze Yöre, anlaşmalı olduğu kargo şirketlerinin güncel kargo taşıma ücretleri üzerinden ortalama bir Standart Kargo Ücreti ile, Alıcıların kargo ücreti ödememeleri için tek seferde yapmaları gereken alışveriş miktarını belirten bir Ücretsiz Kargo Limiti belirleyecek ve bu bedelleri Satıcılara duyuracaktır. Alıcının, Satıcıdan vermiş olduğu sipariş tutarı, Pazar Yeri tarafından belirlenen Ücretsiz Kargo Limiti'nin altında ise Standart Kargo Ücreti'nin bir kısmı Alıcı tarafından karşılanacak, kalan miktarı ise Satıcıdan tahsil edilecektir. Standart Kargo Ücreti'ni aşan miktardaki kargo gönderimlerinde, ücret farkını Taze Yöre karşılayacaktır. Alıcının, Satıcıdan vermiş olduğu sipariş tutarı, Pazar Yeri tarafından belirlenen Ücretsiz Kargo Limiti'nin üzerinde ise ya da müşteri tarafından sipariş edilen ürün için, Satıcı tarafından kargo ücretinin ürün fiyatına dahil olduğunu belirten ‘Ücretsiz Kargo’ ibaresi işaretlendi ise, Alıcıya bir kargo ücreti yansıtılmayacak, Standart Kargo Ücreti'nin tamamı Satıcıdan tahsil edilecektir. Standart Kargo Ücreti'ni aşan miktardaki kargo gönderimlerinde, ücret farkını yine Taze Yöre karşılayacaktır. 


5.6.Satıcı tarafından Taze Yöre’nin anlaşmalı olduğu kargo firmasına teslim edilen ürünlerin Alıcı tarafından teslim alınmasının ardından, Alıcının ürünleri onaylamak için 3 gün (72 saat) süresi vardır. Alıcı bu süre içinde ürün onaylarını verdiğinde ya da 3 gün (72 saat) içinde Alıcı’dan herhangi bir onay ya da itiraz gelmez ise, sistem tarafından verilecek otomatik onay ile satış işlemi başarıyla tamamlanmış olur.


5.7.Satış işleminin başarıyla tamamlanmasına müteakip, Alıcı tarafından onaylanan her ürün için, ürün bedelinin Satıcı tarafından hak edilen bölümünün ödemesinin yapılması için Ödeme Kuruluşuna sistem tarafından otomatik olarak talimat gönderilir.


5.8.Ürün bedelinin Satıcı tarafından hak edilen bölümü, Mesafeli Satış Sözleşmesi’nde detaylı olarak belirtilen KDV dahil ürün bedelleri üzerinden, %10 + KDV oranında Taze Yöre Hizmet Bedeli'ne ilaveten, Ödeme Kuruluşu Komisyonu (Bankaların kredi kartlarına uyguladığı komisyonlar, EFT/Havale ücretleri ve BSMV dahil güncel ödeme kuruluşu komisyon oranına https://www.tazeyore.com/i/uretici-adaylarinin-sikca-sordugu-sorular adresinde bulunan 'Üretici Adaylarının Sıkça Sorduğu Sorular' sayfasından ulaşılabilir) ve madde 5.5'te açıklandığı şekilde Standart Kargo Ücreti'nin Satıcı tarafından ödenmesi gereken tutarı düşülerek, Ödeme Kuruluşu tarafından, Garantili Ödeme Sistemi çerçevesinde doğrudan havuz hesaptan, Satıcı’nın Pazar Yerindeki kayıtlı IBAN’ına iletilir.


5.9.Taze Yöre Madde 3.8’de belirtilen hizmet bedeli oranlarında değişiklik yapma hakkını saklı tutar.


5.10.Satıcı tarafından ilanlarda belirtilen ürün fiyatlarına, yukarıda belirtilen hizmet bedelleri, komisyonlar ve kargo ücreti katılım bedelleri dahildir.


Tahsilatı havuz hesaptan otomatik olarak yapılan, Taze Yöre Hizmet Bedeli, Ödeme Kuruluşu Komisyonu ve Kargo Ücretleri karşılığında Satıcıya her ay, bir önceki ayda tamamlanan siparişler için, Taze Yöre tarafından bir fatura düzenlenecektir. Satıcı da her siparişte Alıcıya, Ürün Bedelleri ile, Alıcı tarafından sipariş sırasında ödenen Kargo Ücreti miktarında fiş/fatura dezenleyecektir.  


5.11.Alıcının, teslim aldığı ürün ilgili olarak problem bildiriminde bulunarak, itiraz hakkını kullanması ve ürünün Mesafeli Satış Sözleşmesi şartlarına uygun bir şekilde teslim edilmediğini belirtmesi durumunda, Satıcı, işbu sözleşme Taraflarının hakkına halel gelmemesi için, Garantili Ödeme Modeli çerçevesinde, güvenilir kişi sıfatı ile Taze Yöre’nin Alıcının sadece bu ürün için yapmış olduğu ödemeyi, konu çözüme kavuşana kadar havuz hesapta bloke etme hakkı olduğunu kabul ve taahhüt eder. Taze Yöre konuyu araştıracak ve bir çözüm önerisinde bulunacaktır. Satıcı, problemin giderilerek Alıcının mağduriyetinin önlenmesi için Taze Yöre ile iş birliği içinde olacağını, Taze Yöre’nin çözüm için önerdiği şartları kabul edeceğini peşinen kabul ve taahhüt eder.


5.12.Satıcılar, Pazar Yeri aracılığıyla kendisine ulaşan ve ürün alma talebinde bulunan Alıcı kullanıcılarla, Pazar Yerini devre dışı bırakacak şekilde işlemler yapamaz. Böyle bir durumun tespiti halinde Taze Yöre Sözleşmeyi derhal askıya alma ya da fesih hakkını saklı tutar.


5.13.Satıcı, Taze Yöre’nin yazılı onayı olmadan, işbu sözleşmedeki haklarını veya yükümlülüklerini tümüyle veya kısmen üçüncü bir kişiye devredemez.6.Taze Yöre’nin Hak ve Yükümlülükleri
 


6.1.Taze Yöre, Satıcı tarafından Pazar Yerine kayıt esnasında ve Pazar Yerini kullandığı süre boyunca temin edilen tüm bilgileri, güvenli bir şekilde saklayacaktır. Taze Yöre, bu bilgileri Pazar Yerinin amacına uygun bir şekilde işletilmesi için gerekli uygulamaların yürütülmesi, istatistiki değerlendirmelerin yapılması amacıyla, kendisinin ve iş ortaklarının faaliyetlerinin, uygulamalarının reklamı, pazarlanması, ilanı, kredibilite sorgusu ve sair amaçlarla kullanabilir ve belirtilen sebeplerle sınırlı olmak kaydıyla bu bilgiler üçüncü kişilere açıklanabilir. Bu anlamda Satıcı, kendine ait bilgilerin Taze Yöre tarafından işbu madde hükmüne göre kullanılıp saklanmasına rıza gösterecektir.


6.2.Taze Yöre, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve 6563 sayılı Elektronik Ticaret Düzenlenmesi Hakkında Kanun kapsamında Mesafeli Sözleşme kurulmasına aracılık eden sıfatına ve Aracı Hizmet Sağlayıcı niteliğine sahiptir.


Bu sebeple de Taze Yöre’nin, Satıcı tarafından Pazar Yerinde yayınlanan içerikleri kontrol etme yükümlülüğü bulunmamaktadır. Taze Yöre, Pazar Yeri üzerinden gerçekleştirilen mesajlaşmalar da dahil olmak üzere her türlü içeriği kontrol etmek ya da bu içerik ve içeriğe konu ürün veya hizmetle ilgili hukuka aykırı bir faaliyetin veya durumun söz konusu olup olmadığını araştırmakla yükümlü olmamakla birlikte, söz konusu içerikleri dileği zaman kontrol etme ve gerekli görürse erişime kapatma ve silme hakkına sahiptir. Taze Yöre ayrıca, mahkeme ve hakem heyeti de dahil olmak üzere herhangi bir yargı makamının kararını yerine getirmek için ve bu kapsamla sınırlı olmak üzere söz konusu içerikler üzerinde işlem gerçekleştirebilecektir.


6.3.Taze Yöre’nin, Satıcı’nın Pazar Yerinde yayınladığı herhangi bir içeriğin Pazar Yeri kurallarına ya da yürürlükteki mevzuata aykırı olduğunu tespit etmesi halinde bu içeriği derhal kaldırma hakkı her zaman saklıdır. Böyle bir durumda Satıcı her ne isim altında olursa olsun Taze Yöre’den herhangi bir tazminat talep edemez.


6.4.Satıcılar, verilen hizmet kapsamında Taze Yöre’nin, 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve bu kanunda değişikik yapılmasına dair 7416 nolu kanun kapsamında Elektronik Ticaret Aracı Hizmet Sağlayıcı sıfatına haiz olarak Satıcılar tarafından sunulan içerik veya içeriğe konu mal veya hizmetle ilgili hukuka aykırı hususlardan sorumlu olmadığını kabul ve taahhüt eder.


6.5.Taze Yöre, Satıcı tarafından sunulan içeriğin hukuka aykırı olduğundan haberdar olması halinde, bu içeriği gecikmeksizin yayımdan kaldırarak hukuka aykırı hususu ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına bildirir.


6.6.Taze Yöre, hak sahibinin, fikri ve sınai mülkiyet hakkı ihlaline dair bilgi ve belgeye dayanan şikayeti üzerine, Satıcının şikayete konu ürününü yayımdan kaldırarak durumu kendisine ve hak sahibine bildirir. Satıcının, şikayetin aksini gösteren bilgi ve belgeye dayanan itirazını Taze Yöre’ye sunması üzerine şikayete konu ürünü yeniden yayımlar. Şikayet ve itirazda; ilgililerin açık kimlik ve adres bilgileri, ihtilafa konu ürün hakkındaki bilgiler, ürünün yayımdan kaldırılması veya yayımlanmasının gerekliliğine dair gerekçeler ile yönetmelikle belirlenen diğer hususlar yer alır. İlgililerin genel hükümlere göre adli ve idari mercilere başvurma hakları saklıdır.7.Satıcı Değerlendirme Sistemi7.1.Pazar Yerine kaydolarak mağaza açan Satıcılar, Satıcı Değerlendirme Sistemi kapsamında, Taze Yöre tarafından belirlenen algoritmalara bağlı olarak sistem tarafından değerlendirilirler. Bu değerlendirmeler neticesinde Satıcılar puan kazanabilir, puan kaybedebilir ve/veya uyarı puanı alabilirler. Satıcılara kazandıkları puanlara bağlı olarak, Taze Yöre tarafından belirlenen çeşitli başarı ünvanları verilebilir ve bu ünvanlar aracılığıyla, Satıcıların çeşitli avantaj ve imtiyazlar (arama sonuçlarında öncelikli gösterim hakkı, ücretsiz kargo gönderimi hakkı ve benzeri) kazanmaları sağlanabilir. Aynı şekilde değerlendirme algoritmaları sonucunda uyarı puanı alan Satıcıların sanal mağazaları geçici bir süreyle kısıtlanabilir, askıya alınabilir ya da tamamen kapatılabilir.


7.2.Satıcılar, geçerli Satıcı Değerlendirme Sistemi kriterlerini, puanlama bilgilerini, başarı ünvanlarını, başarı ünvanı kazanma şartlarını, kazanacakları avantajları, imtiyaz  ve benzeri bilgileri, Pazar Yerine üretici girişi yaptıktan sonra ulaşabilecekleri Hesabım bölümünde yer alan Satıcı Değerlendirme Sistemi sekmesinden inceleyebilir ve güncel durumlarını görebilirler.


7.3.Satıcı Değerlendirme Sistemi kapsamında Satıcılara puan kazandıran kriterler aşağıda belirtilmiştir:7.3.1.Mağaza profillerine Taze Yöre tarafından onaylanan bir ‘Hakkımızda’ bölümünü eklediklerinde 100 puan


7.3.2.Ürün ilanlarına ekledikleri ve Taze Yöre tarafından onaylanan her fotoğraf için 50 puan *


7.3.3.Ürün ilanlarına ekledikleri ve Taze Yöre tarafından onaylanan her ürün videosu için 100 puan *


7.3.4.Ürün ilanlarına ekledikleri ve Taze Yöre tarafından onaylanan her ‘Soru-Cevap’ için 100 puan *


7.3.5.24 saat içinde onayladıkları her sipariş için 100 puan


7.3.6.72 saat içinde onayladıkları her sipariş için 75 puan


7.3.7.72 saat ile 168 saat (7 gün) içinde onayladıkları her sipariş için 50 puan


7.3.8.Onayladıkları siparişleri, ürün ilanlarında taahhüt ettikleri süre içinde her kargoya verdiklerinde 10 puan (Aynı sipariş içinde farklı ürünler bulunuyorsa, bu ürünlerden en uzun kargoya verilme süresi olan baz alınır) 


7.3.9.Başarılı bir şekilde satışı tamamlanan her ürün için 10 puan


7.3.10.Müşteriden alınan her 4 yıldız ve üzeri ürün değerlendirme puanı için 10 puan


7.3.11.Müşteriden alınan ve taze Yöre tarafından onaylanan her müşteri yorumu için 10 puan

* Pazar Yeri üzerinden satışını yaptığı ürün sayısı fazla olan Satıcıların, daha az sayıda ürün sayısına sahip Satıcılara karşı bir avantaj sağlamasının önüne geçmek amacıyla, ürün ilanları ile ilgili olarak kazanılan puan toplamları, aktif ve onaylı ürün ilanı sayısına bölünerek, ortalama bir ürün puanı bulunur ve bu puan kazanılan diğer puanlara eklenir.7.4.Satıcı Değerlendirme Sistemi kapsamında Satıcılara puan kaybettiren kriterler aşağıda belirtilmiştir:7.4.1.Siparişi reddettiklerinde (-) 1.000 puan


7.4.2.Alınan siparişin, Satıcı tarafından 7 gün (168 saat) içinde onaylanmaması sebebiyle sipariş otomatik olarak iptal edildiğinde (-) 1.100 puan


7.4.3.Onaylanan siparişin, Satıcı tarafından 14 gün içinde kargoya teslim edilmemesi sebebiyle sipariş otomatik olarak iptal edildiğinde (-) 1.200 puan


7.4.4.Ayıplı ürün gönderdiklerinde (-) 1.000 puan


7.4.5.Mağaza profillerine Taze Yöre tarafından onaylanan bir ‘Hakkımızda’ bölümünü çıkardıklarında (-) 100 puan


7.4.6.Etiketsiz, ambalajsız ürün gönderme (-) 50 puan


7.4.7.Ürün ilanlarına ekledikleri ve Taze Yöre tarafından onaylan bir fotoğrafı çıkardıklarında (-) 50 puan


7.4.8.Ürün ilanlarına ekledikleri ve Taze Yöre tarafından onaylan bir videoyu çıkardıklarında (-) 100 puan


7.4.9.Ürün ilanlarına ekledikleri ve Taze Yöre tarafından onaylan bir ‘Soru-Cevap’ çıkardıklarında (-) 100 puan


7.4.10.Müşteriden alınan her 3 yıldız ve altı ürün değerlendirme puanı için (-) 10 puan
 


7.5.Satıcı Değerlendirme Sistemi kapsamında, bir takvim yılı içinde 10 uyarı puanı alan Satıcıların sanal mağazaları geçici bir süreyle kısıtlanabilir, askıya alınabilir ya da tamamen kapatılabilir. 


Satıcıların uyarı puanı almalarına yol açan kriterler aşağıda belirtilmiştir:
 


7.5.1.Sahte, ayıplı ürün gönderme (10 puan)


7.5.2.Etiketsiz, ambalajsız ürün gönderme (2 uyarı puanı)


7.5.3.Müşteriyi platform dışında alışveriş yapmaya yönlendirme (3 uyarı puanı)


7.5.4.Siparişi reddetme (2 uyarı puanı)


7.5.5.Siparişi 7 gün (168 saat) içinde onaylamadıkları için, siparişin sistem tarafından iptal edilmesi (3 uyarı puanı)


7.5.6.Onay verdikleri siparişi, 14 gün içinde kargoya teslim etmemeleri sebebiyle, siparişin sistem tarafından iptal edilmesi (3 uyarı puanı)7.6.Taze Yöre gerek gördüğü durumlarda, Satıcı Değerlendirme Sistemi kriterlerinde değişikliğe gidebilir. Taze Yöre, bu kriterlerde yaptığı değişiklikleri Satıcıya bildirmekle yükümlü değildir. Satıcı Pazar Yerine her giriş yaptığında güncellenmiş Satıcı Değerlendirme Sistemi koşullarını aynen kabul etmiş sayılacaktır. Bu değişikliklerin yapıldığı tarihten itibaren Satıcılar güncellenmiş kriterlere göre değerlendirilmeye devam ederler. Bu durum Satıcıların daha önce toplamış oldukları puanları etkilemiyor olsa da eğer başarı ünvanı kazanma kriterlerinde bir değişiklik olduysa, Satıcıların kazandıkları başarı ünvanında değişiklik olabilir ya da bu ünvan tamamen kaybedilebilir. Satıcılar geçerli Satıcı Değerlendirme Sistemi kriterlerini Pazar Yerine üretici girişi yaptıktan sonra ulaşabilecekleri Hesabım bölümünde yer alan Satıcı Değerlendirme Sistemi sekmesinden inceleyebilir ve güncel durumlarını görebilirler.  


7.7.Satıcılara, Satıcı Değerlendirme Sistemi kapsamında verilen başarı ünvanları ile sağlanan ayrıcalık ve imtiyazlar, ünvan sahibi Satıcıya ait olup, başka bir Kullanıcıya Taze Yöre'nın yazılı onayı olmadıkça devri mümkün değildir. Sözleşmenin feshedilmesi halinde ise ünvan geçersiz olacak, başka bir Satıcıya devredilemeyecektir. Satıcının, Satıcı Değerlendirme Sistemi'ni manipüle etme, gerçekte var olmayan müşterilere Pazar Yeri üzerinden satışlar gerçekleştirme ya da benzer yollarla, kendisi ya da diğer Satıcılar hakkında yanlış ve yanıltıcı değerlendirmeler yapılmasına yönelik davranışlar içinde bulunması durumunda Taze Yöre, Sözleşmeyi derhal askıya alma ya da fesih hakkını saklı tutar.


7.8.Taze Yöre, dilerse, Satıcı Değerlendirme Sistemi'nde oluşan neticeye paralel olarak bazı Satıcılara daha düşük hizmet bedeli oranı uygulayabilir. Bu oranlar, Pazar Yerinde ayrıca duyurulacaktır. Taze Yöre, indirimli hizmet bedeli oranlarında değişiklik yapma ya da tamamen kaldırma hakkını saklı tutar.8.Veri Güvenliği, Veri Sahipliği ve Fikri Mülkiyet Hakları
 


8.1.Satıcı, ilan içeriğinde kullandığı tüm bilgilerin doğru ve güncel olduğunu, marka, logo, fotoğraf, film, metin ve benzeri her türlü içeriğe ait telif hakları sahibinin veya telif hakkı sahibinden temin edilmiş lisansın sahibinin, Fikir ve Sanat Eserleri kanunu ve diğer ilgili kanunlara göre kendisi olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.


8.2.Satıcı, Pazar Yerini kullanırken diğer kullanıcıların fikri mülkiyet haklarını ihlal etmeyeceğini taahhüt eder. Bir kullanıcı tarafından fikri mülkiyet haklarının ihlal edildiğiyle ilgili bir şikayet olduğu durumda, Taze Yöre gerekli incelemeyi yapmak ve tarafları uzlaştırmak maksadıyla taraflardan ek belgeler talep edebilir. Taze Yöre, Satıcı tarafından üçüncü bir tarafın fikri mülkiyet haklarının ihlal edildiğini tespit ettiği durumda, Satıcıya bu durumu düzeltmesi için bir süre tanıyabileceği gibi, Satıcının sözleşmesini derhal askıya alma ya da feshetme hakkını da saklı tutmaktadır.


8.3.Satıcılar, ‘Mesafeli Satış Sözleşmesi’nin kurulabilmesi ve Pazar Yeri aracılığıyla aldıkları siparişleri Alıcılara ulaştırabilmeleri için kendilerine sağlanan kullanıcı bilgilerini,  bu amaçlar dışında Alıcılara ulaşmak, tanıtım, duyuru yapmak, sosyal medyada takip etmek ve benzeri sebeplerle bağlantı kurma amacıyla kullanamaz, 3.şahıslarla paylaşamaz. Böyle bir durumun tespiti halinde Taze Yöre Sözleşmeyi derhal askıya alma ya da fesih hakkını saklı tutar.


8.4.Listelenen ürünlere ve/veya Satıcıların profillerine ilişkin marka, logo, görseller, videolar, teknik özellikler, fiyat bilgileri dahil tanıtım için gerekli olan içeriklere ilişkin olarak Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ve diğer ilgili kanunlarda öngörülmüş bulunan işleme, çoğaltma, yayma, temsil ve işaret, TV kanalları, internet tanıtım mecraları dahil olmak üzere, radyo-televizyon, uydu ve kablo gibi telli veya telsiz yayın yapan kuruluşlar vasıtasıyla veya dijital iletim de dahil olmak üzere işaret, ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlarla yayınlamak ve yeniden yayınlamak suretiyle umuma iletme; internet dahil dijital ortamlar aracılığıyla umuma iletme ve üçüncü kişilerin erişimine sunma; akıllı cihaz uygulamaları aracılığıyla ve/veya çeşitli şekillerde mobil araçlarda/ortamlarda ve işbu sözleşme tarihinde bilinen ve/veya sözleşme tarihinden sonra geliştirilecek teknolojiler aracılığıyla umuma iletme ve üçüncü kişilerin erişimine sunma haklarına ilişkin olarak yurtiçi ve yurtdışında herhangi bir yer, içerik ve sayı sınırlamasına tâbi olmaksızın Taze Yöre'yi Sözleşme süresince geçerli olan gayri inhisari ücretsiz bir lisans vermekte olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.


8.5.Satıcı işbu sözleşmenin eki niteliğinde olan Gizlilik Politikası ve KVKK Bildirimi'ni internet ortamında onaylayarak kabul etmiştir. İşbu madde gereğince Tarafların hak ve yükümlülükleri için Gizlilik Politikası ve KVKK Bildirimi dikkate alınacaktır.


8.6.Pazar Yerinde yer alan her türlü marka, logo, slogan, kampanya, reklam, tasarım, yazılım, alan adı ve benzeri her türlü içeriğin tüm fikri mülkiyet hakları Taze Yöre’ye aittir. Satıcı, Taze Yöre’nin yazılı izni olmaksızın hiçbir nam altında bunları kullanamaz, kopyalayamaz, paylaşamaz, dağıtamaz, sergileyemez, çoğaltamaz, internet siteleri, sosyal medya hesapları ya da herhangi başka bir yerde bütününü ve bir kısmını yayınlayamaz ve bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz.


8.7.Satıcılar, ödeme yöntemine, üyeliğine ve siparişine ilişkin bilgilerin, ödemenin gerçekleştirilebilmesi ve ödeme usulsüzlüklerinin önlenmesi, araştırılması ve tespit edilmesini temin amacıyla iyzico Ödeme Hizmetleri A.Ş.’ye, Moka Ödeme Kuruluşu A.Ş. ya da Taze Yöre’nin iş birliği yaptığı ödemeye aracılık eden diğer ödeme kuruluşlarına aktarılmasına ve iyzico tarafından https://www.iyzico.com/gizlilik-politikasi/ adresindeki Gizlilik Politikası’nda, Moka tarafından https://www.moka.com/duyurular/kisisel-verilerin-korunmasi-kanunu-kapsaminda-bilgilendirme/ adresindeki KVKK kapsamında bilgilendirme dökümanlarında en güncel halinde açıklandığı şekilde işlenmesine ve saklanmasına rıza göstermektedir.9.Mali Hususlar
 


9.1.Satıcı, işbu sözleşmede belirtilen edimlerini tam ve gereği gibi yerine getirmesi koşuluna bağlı olarak, Pazar Yerinden faydalanabilecek ve Pazar Yeri üzerinden gerçekleştireceği satış işlemleri karşılığındaki ücrete hak kazanacaktır.


9.2.Satıcı, 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu Madde 230 ve 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu Madde 8 uyarınca satılan ürün ve hizmetle ilgili fatura veya perakende satış fişi düzenlemek zorundadır. Bu anlamda Satıcı, Alıcıya gönderdiği ürünleri fatura veya perakende satış fişi düzenleyerek teslim etmeyi kabul ve taahhüt eder.


9.3.İşbu sözleşmenin Madde 7.1’i uyarınca, Taze Yöre, maruz kaldığı her türlü zararı, kaybı, masrafı, gideri veya üçüncü kişilerin taleplerini takdiri tamamen kendisinde olmak üzere Satıcının cari hesabından mahsup edebilir veya Satıcıdan bizzat tahsil edebilir.10.Sözleşmenin İhlali ve Feshi
 


10.1.Satıcı, işbu Sözleşme hükümlerine aykırı davrandığı durumda, Taze Yöre'nin ve 3. Kişilerin uğrayacağı doğrudan ve dolaylı hukuki, idari, cezai zararı, kaybı, masrafı, gideri ve üçüncü kişilerin taleplerini Taze Yöre’nin herhangi bir makama başvurmasına gerek olmaksızın ve ilk talebi üzerine, tamamen ve derhal tazmin etmekle yükümlüdür. Taze Yöre sözleşmenin ihlal edildiğini tespit ettiği takdirde işbu sözleşmeden doğan talep haklarına halel gelmeksizin sözleşmeyi derhal tek taraflı olarak feshedebilir. Ne var ki işbu sözleşmenin şartlarına uymadığı için sözleşmesi feshedilen Satıcıya farklı bir nam altında tekrar Satıcı olma imkanı tanınmaz. Şüpheye mahal bırakmamak adına, Taze Yöre’nin, söz konusu hakkını kullanması, sözleşmeyi feshedip feshetmemesinden bağımsızdır ve Taze Yöre, sözleşmeyi feshetmeksizin söz konusu tazminata hak kazanır. Taze Yöre, sözleşmeyi feshetme hakkını kullanmasa dahi, söz konusu aykırılık hallerinde verdiği hizmetleri geçici olarak durdurma ve askıya alma hakkına her zaman sahip olacaktır. Bu durumlarda Satıcının, Alıcıya karşı her türlü sorumluluğu devam edecektir.


10.2.Taraflar, işbu sözleşmeyi taraflardan herhangi birinin bildirimi ile herhangi bir sebebe dayanmaksızın ve tazminat ödeme yükümlülüğü altında bulunmaksızın her zaman feshedebilir. Sözleşmenin feshi anında tarafların birbirlerinden olan alacak hakları etkilenmez. Ayrıca Satıcı bu tarihe kadar satışını yaptığı ürünlere ait edimlerini de zamanı geldiğinde eksiksiz olarak yerine getirmekle yükümlüdür.


10.3.Taraflardan birinin iflas etmesi, iflasın ertelenmesi talebinde bulunması, acze düşmesi, konkordato teklifinde bulunması, kayyum atanması, tasfiyeye girmesi veya hakkında fesih davası açılması hallerinde, sözleşme kendiliğinden sona erecektir.


10.4.Satıcı, Taze Yöre aleyhine dava, tüketici şikayeti, savcılık soruşturması ve icra takibi de dahil olmak üzere herhangi bir yasal takibin başlatılması veya bankalardan, bakanlıklardan, adli veya idari makamlardan, emniyet müdürlüklerinden ve diğer tüm sair özel kuruluş ya da kamu kuruluşları tarafından herhangi bir bilgi veya belgenin talep edilmesi halinde Taze Yöre’nin kendisini savunması veya talep edilen bilgi ya da belgeleri sunması için gereken tüm bilgi ve belgeleri derhal temin edecektir. Satıcı tarafından, talep edilen süre içinde Taze Yöre’ye temin edilmeyen bilgi ve belgeler nedeniyle doğacak her türlü zarar ve/veya ceza, Satıcıya yansıtılacaktır. Ayrıca, bu tutarlar, Satıcıya ait mağazadan tahsil edilebilecektir.


10.5.Ayrıca, Taze Yöre’ye, herhangi bir icra dairesinden ya da benzeri bir makamdan Satıcı aleyhine düzenlenmiş bir haciz ihbarnamesi tebliğ edilmesi, Taze Yöre’nin, Satıcının dolandırıcılık ya da sahtecilik teşkil edebilecek bir davranışının söz konusu olabileceğine veya Sanal Mağaza’da sahte ürün satışının yapıldığına ilişkin makul bir şüphe duyması veya Alıcıların ya da üçüncü bir kişinin mağduriyetini önlemek ya da azaltmak amacını taşıyan diğer makul sebeplerle, Taze Yöre, Satıcının havuz hesabındaki bakiyeyi, haciz ihbarnamesinin mevcut olması halinde belirtilen miktarla sınırlı olmak üzere; diğer hallerde ise söz konusu ihlal ya da mağduriyeti karşılayabilecek makul bir miktarı, 90 (doksan) günlük bir süre için ve Satıcıya haber vermeksizin bloke edebilir.11.Yürürlük, Sözleşme Değişiklikleri ve Bildirimler
 


11.1.Satıcı, işbu sözleşmeyi elektronik ortamda onaylayarak, sözleşmeye Taraf ve sözleşmenin hükümleriyle bağlı olacaktır. Taze Yöre, gerek görüldüğü durumlarda ya da mevzuat değişiklikleri gereği yapmak değişiklik yapmak zorunda olduğunda, işbu sözleşmenin hüküm ve şartlarını tek taraflı olarak, uygun görülen herhangi bir zamanda değiştirme hakkına sahiptir.


11.2.Taze Yöre, işbu sözleşmede yaptığı değişiklikleri, Satıcıya ayrıca bildirmekle yükümlü olmayacaktır. Satıcı, Pazar Yerine her giriş yaptığında güncellenmiş sözleşme maddelerini aynen kabul etmiş sayılacaktır. Sartıcılar, ‘Satıcı İş Ortaklığı Sözleşmesi’nin güncel haline
https://www.tazeyore.com/i/satici-Is-ortakligi-sozlesmesi adresinden,
‘Gizlilik Politikası ve KVKK Bildirimi’nin güncel haline ise 
https://www.tazeyore.com/i/gizlilik-politikasi-ve-kvkk-bildirimi adresinden ulaşabilirler.


11.3.Taze Yöre, Pazar Yerinde sağladığı hizmetlerin kısmen ya da tamamen ücretli hale gelmesine ilişkin olanlar da dahil olmak üzere sözleşmeye eklemeler yapma hakkına da sahiptir.


11.4.Bir mahkeme veya başka yetkili bir makam tarafından işbu sözleşmenin herhangi bir hükmünün tamamen veya kısmen geçersiz veya yürütülemez olduğuna karar verilirse, bu sözleşmenin diğer hükümlerinin ve söz konusu hükmün geri kalanının geçerliliği etkilenmeyecektir.


11.5.Taraflardan birinin sözleşmede kendisine verilen herhangi bir hakkı kullanmaması ya da icra etmemesi, söz konusu haktan feragat ettiği anlamına gelmeyecek veya söz konusu hakkın daha sonra kullanılmasını ya da icra edilmesini engellemeyecektir.


11.6.İşbu sözleşme, Tarafların karşılıklı anlaşması ile yürürlüğe girmiştir; Kullanıcı, Pazar Yerine üye olduğu sürece yürürlükte kalacak ve taraflar arasında hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir.


11.7.Pazar Yeri üzerinde sunulacak olan ürünlerin ve kampanyaların detayları, ilan yayınlama süreleri ve diğer teknik ve idari özellikler Taze Yöre tarafından önceden habersiz olarak değiştirilebilecektir. Bu değişiklikler yayınlanma tarihinde yürürlüğe girecek ve Tarafları bağlayıcı olacaktır, Satıcı işbu değişikleri Pazar Yerinden takip etmek ve değişikliklerin gereklerini yerine getirmekle yükümlüdür.


11.8.Taze Yöre zaman zaman Pazar Yeri üzerinden bazı kampanyalar duyurabilir. Satıcı, bu kampanyalara katılmak istediği takdirde, belirtilen süre içinde Pazar Yeri üzerinden onay vermek zorundadır. Süresi içinde onay vermediği durumda kampanyalara katılım sağlayamaz. Satıcı  kampanyaya katılım isteğini ilettiği durumda, kampanyanın tüm koşullarını uymak ve Alıcı siparişlerini kampanyaya koşullarına uygun olarak yerine getirmekle yükümlüdür.


11.9.Satıcı, Taze Yöre ile, destek@tazeyore.com e-posta adresinden ya da Pazar Yerinin Kurumsal Bilgiler sayfasında belirtilen Taze Yöre’ye ait adrese gönderilecek iadeli taahhütlü posta aracılığıyla iletişim kuracaktır. Taze Yöre ise Satıcıyla, Satıcının Pazar Yerine üye olurken bildirdiği e-posta adresi ya da merkez adresine iadeli taahhütlü posta ile gönderilecek bildirimler aracılığıyla iletişim kuracaktır. Taze Yöre’nin, ya da Satıcının Pazar Yerine kayıtlı adresine yapılacak e-posta gönderimi yazılı iletişim olarak kabul edilecek olup, Satıcının e-posta adresini düzenli olarak kontrol etme yükümlülüğü olacaktır. Satıcının bildirmiş olduğu fiziki adresin ve/veya e-posta adresinin değişmesi durumunda, değişikliğin yazılı olarak derhal Taze Yöre’ye bildirilmesi ve Pazar Yeri üzerinden gerekli değişikliklerin yapılması gerekmektedir. Bu yapılmadığı durumda, Satıcının Pazar Yerine kayıtlı adresi ve/veya e-posta adresine yapılan bildirimler geçerli ve bağlayıcı kabul edilecektir.12.Gizlilik
 


12.1.Tarafların işbu sözleşm’nin ifası süresince birbirleri hakkında edindikleri her türlü ticari, finansal, know-how, bilgi, buluş, iş, metot, telif hakkı, marka, müşteri bilgileri ve sair tüm bilgiler, ‘Gizli Bilgi’ olarak kabul edilecek ve işbu sözleşme süresince ve sözleşmenin sona ermesini takip eden 2 (iki) yıl boyunca Gizli Bilgi olarak değerlendirilecektir.


12.2.Taraflar, Gizli Bilgiler’i kendi uhdelerinde tutacaktır. Bu bilgiler, Pazar Yerinin düzgün olarak işletilebilmesinin sağlanması amacıyla, Pazar Yerinde belirtilen Gizlilik Politikası ve KVKK Bildirimi kapsamı, kanunlar veya bir mahkeme emri tarafından gerekli kılınması halleri haricinde, üçüncü taraflara ifşa edilemeyecektir.


12.3.Taze Yöre, yalnızca üyeler arasında çıkabilecek ihtilaf durumlarında, üyelerin yasal haklarını kullanabilmelerinin sağlanabilmesi amacıyla, bu bilgileri, ihtilafa taraf olan diğer üyelerle paylaşabilme hakkını saklı tutar.13.Mücbir Sebepler
 


13.1.Taraflardan herhangi birinin kontrolü dışında gerçekleşen, kusurundan kaynaklanmayan ve makul olarak öngörülemeyecek olaylar, ayaklanma, ambargo, devlet müdahalesi, isyan, işgal, savaş, seferberlik, grev, lokavt, iş eylemleri veya boykotlar dahil olmak üzere işçi-işveren anlaşmazlıkları, siber saldırı, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, sisteme ilişkin iyileştirme veya yenileştirme çalışmaları ve bu sebeple meydana gelebilecek arızalar, elektrik kesintisi, yangın, patlama, fırtına, sel, deprem, göç, salgın veya diğer bir doğal felaket (Mücbir Sebep), Taraflardan herhangi birinin bu sözleşmeden doğan yükümlülüklerini ifa etmesini engeller veya geciktirirse, Mücbir Sebepten etkilenen Taraf, diğer Tarafa yazılı olarak derhal bu Mücbir Sebep’i, bununla ilgili tüm detayları ve delilleri ve bu durumun muhtemel süresini bildirmekle yükümlüdür. Mücbir sebepten etkilenen Taraf, Mücbir Sebep’in sonuçlarını engellemek veya hafifletmek için makul çabayı göstermekle yükümlüdür.


13.2.Mücbir sebepten etkilenen Taraf, bu maddede yer alan yükümlülüklerine uymuş olması kaydıyla, ifası Mücbir Sebep sonucunda engellenen veya geciken yükümlülüklerinden dolayı sorumlu tutulamaz ve bu durum işbu sözleşmenin bir ihlali olarak kabul edilmeyerek, ifa için gerekli olan süre, söz konusu gecikmenin süresine eşit bir süre ile uzatılır.14.Uyuşmazlıkların Çözümü, Uygun Yasa
 


14.1.İşbu sözleşme Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde yürürlükte bulunan kanun, tüzük, yönetmelik ve diğer yasal prosedür çerçevesinde hazırlanmıştır.


14.2.Taraflar, işbu sözleşmeden doğabilecek tüm uyuşmazlıklarda, Tarafların resmi defter ve ticari kayıtları ile Pazar Yerinin veri tabanında tutulan kayıtların bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini ve bu maddenin, 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 193. maddesi anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul eder.


14.3.Taraflar bu anlaşmaya; uyulmasında, uygulanmasında, performe edilmesinde, ihmal edilmesinde, feshedilmesinde veya geçersiz olması durumunda ortaya çıkan ihtilafı,  T.C.’nin bağımsız  mahkemelerinin vereceği kararlarla çözmeyi kabul ederler.


14.4.Sözleşmenin her iki Tarafı da, diğerine veya onlarla, onlar için veya onların altında hareket edenlere karşı, yasal hakkını arayan Tarafın haklarını güçlendirmek için ya da kendi hakkını korumak için yasal süreci başlatma hakkına sahiptir.


14.5.İşbu sözleşmenin Tarafları arasında oluşan ihtilafların hallinde, İstanbul Anadolu Adliyesi Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

 


14 (on dört) maddeden ibaret işbu sözleşme, Taraflarca okunarak, Satıcı tarafından elektronik ortamda onaylanmak suretiyle akdedilmiş ve yürürlüğe girmiştir.