Tanımlar

 

Pazar Yeri (Platform), Taze Yöre’nin, 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve bu kanunda değişiklik yapılmasına dair 7416 nolu kanun uyarınca, Elektronik Ticaret Aracı Hizmet Sağlayıcı sıfatı ile işletmekte olduğu tazeyore.com adlı internet sitesi ve bu site ile bağlantılı olarak oluşturulan katma değerli ürünlerin sunulduğu diğer Elektronik Ticaret Ortamları (Elektronik ticaret faaliyetinde bulunulan internet siteleri, mobil site ve uygulamalar, masaüstü uygulamalar, web uygulamaları ve benzeri platformlar), sektörel bazda yöresel ürün/hizmetlerin alım ve satımının yapıldığı, üreticiler, tedarikçiler, aracılar, satıcılar, tüketiciler, amacı ticari olan veya olmayan kurumlar arasında, iletişimi ve iş süreçlerini hızlandıran, verimliliği artıran, finansal kaynaklardan tasarruf edilmesini sağlayan ve alışveriş yapma amacıyla tarafları bir araya getiren, Elektronik Ticaret Pazar Yeri platformlarıdır.

 

Satıcı, çeşitli yöresel ürünlerin Pazar Yeri üzerinden ilan yoluyla kullanıcılara satışını yapmak üzere Taze Yöre’ye başvuruda bulunan ve başvuruları Taze Yöre tarafından uygun bulunan gerçek veya tüzel kişi, Elektronik Ticaret Hizmet Sağlayıcıları’dır.

 

Alıcı, Satıcı tarafından Pazar Yerinde satışı yapılan ürünler karşılığında daha öncesinde Pazar Yeri aracılığıyla ödeme yapmış olan ve bunun karşılığında söz konusu ürünlerin kendisine teslimini talep etmeye yetkili olan kişidir.

 

Kullanıcı, Pazar Yeri üzerindeki faaliyetleri kapsamında zaman zaman ve/veya kullanım senaryosuna göre Alıcı veya Satıcı sıfatlarını kazanabilir. Buna uygun olarak Alıcı veya Satıcı için tanımlanmış yükümlülük ve hükümlere tabi olmayı kabul eder.

 

Sanal Mağaza, Taze Yöre tarafından, başvurusu onaylanmış Satıcılara, ürünlerini sergilemeleri amacıyla sağlanan sanal alandır.

 

Ürün, Satıcılar tarafından, Pazar Yeri üzerindeki sanal mağazalarda satışı yapılan yöresel ürünlerdir.

 

Kargo Şirketi, Ürünün Alıcıya ulaştırılmasını, iade süreçlerinde ise Alıcıdan alınarak Satıcıya ulaştırılmasını sağlayan anlaşmalı kargo veya lojistik şirketidir.

 

Gizlilik Politikası ve KVKK Bildirimi, Pazar Yerinde kullanıcılar tarafından sağlanan ve/veya sitenin kullanımı aşamasında kullanıcılardan elde edilen kişisel verilerin kullanımına ilişkin koşul ve şartlardır.

 

Mesafeli Satış Sözleşmesi, Alıcının Pazar Yerini kullanarak satın aldığı, nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürünlerin sunumu ile ilgili olarak, Alıcı ve Satıcının hak ve yükümlülüklerinin saptandığı sözleşmedir.

 

Ön Bilgilendirme Formu, Satıcı ve Alıcı arasındaki satış işleminin tamamlanmasından önce, Alıcının onaylaması gereken, satış işleminin detayları ile tarafların hak ve sorumluluklarını tanımlayan belgedir.

 

Ödeme Kuruluşu, Taze Yöre’nin, 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun kapsamında iş birliği yaptığı, Pazar Yeri üzerinden kredi kartı ile ödeme alınmasına aracılık eden lisanslı ödeme kuruluşudur.

 

Online Ödeme Sistemi, Alıcının Pazar Yeri üzerinden satın alacağı ürünlere ilişkin ücretin, Taze Yöre’nin iş birliği yaptığı ödeme kuruluşları tarafından, Pazar Yerinde belirtilen hüküm ve koşullar altında, kredi kartı, banka kartı ya da bankalar tarafından sağlanan ve online ödemeyi destekleyen sair ödeme yöntemleriyle Alıcıdan tahsilini sağlayan sistemdir.

 

Garantili Ödeme Modeli, Alıcı tarafından, sipariş aşamasında, Online Ödeme Sistemi ile Ödeme Kuruluşu’na yapılan ödeme, Alıcı ile Satıcı arasında akdedilmiş olan Mesafeli Satış Sözleşmesinin, koşullarına uygun olarak gerçekleştirilmesinin sağlanması amacıyla, Ödeme Kuruluşu nezdindeki havuz hesaba aktarılır. Mesafeli Satış Sözleşmesi’nde belirtildiği şekilde ürünün/ürünlerin teslim edilmesinden itibaren 72 saat içinde, Alıcı bir itirazda bulunmaz ise, sistem tarafından ürün bedelinin Satıcı tarafından hak edilen bölümünün ödenmesi için Ödeme Kuruluşuna otomatik talimat iletilir. Ödeme, Ödeme Kuruluşu tarafından, Satıcı’nın Pazar yerinde belirtmiş olduğu IBAN hesabına aktarılır.

 

Satıcı Değerlendirme Sistemi, Satıcıların, Pazar Yeri üzerinden kendilerinden ürün alımı yapan Alıcılar tarafından, sipariş ettikleri ürünlerin kendilerine teslim edilmesinin ardından değerlendirilmesine ilaveten, Taze Yöre tarafından belirlenen ve Satıcıların Pazar Yerini kullanımları ile ilgili geliştirilen çeşitli kriter ve algoritmalar doğrultusunda ayrıca değerlendirilmesi sistemidir.

 

Müşteri Bağlılık Sistemi, Alıcıların, Taze Yöre’den yaptıkları satın almalar, yaptıkları yorumlar ve benzeri aktivitelere ilaveten, Taze Yöre tarafından belirlenen ve Alıcıların Pazar Yerini kullanımları ile ilgili geliştirilen çeşitli kriter ve algoritmalar doğrultusunda değerlendirilmesi, sonucunda çeşitli avantajlar kazanmasına yönelik bir sistemdir.

 

Platform’a Kayıt


tazeyore.com
adlı internet sitesini veya bu site ile bağlantılı olarak oluşturulan katma değerli hizmetlerin sunulduğu diğer mecraları ziyaret eden kullanıcıların, siteden ürün alımı gerçekleştirebilmesi, Platforma kayıt olmasına bağlıdır. 


Platform üzerinden ad, soyad, cep telefonu ve e-posta adresinizi girip, bir şifre oluşturarak ve işbu Kullanıcı Sözleşmesi ile Gizlilik Politikası ve KVKK Bildirimi’ni dijital ortamda onaylayarak kayıt olabilir, alışveriş yapmak istediğiniz takdirde e-posta ve şifre bilgileriniz ile Platforma giriş yapabilirsiniz. 


Siteye kullanıcı olarak ancak 18 yaşın üzerinde gerçek kişilerin kayıt olabilme ve hizmet alımı gerçekleştirebilme imkanı vardır. Platforma giriş esnasında kullanıcının hukuki kişiliğine ilişkin beyanlarının gerçeğe uygun olduğu esastır.


Ürünün Seçilmesi ve Sepete Ekleme


Platform üzerinden satışı yapılan yöresel ürünler kategorilere ayrılmıştır ve Satıcılar tarafından ilan verilmek suretiyle yayınlanmaktadır.


Arama bölümüne, satın almak istediğiniz ürünün kategorisi bilgilerini girerek ve dilerseniz yöre seçimi yaparak ilgili ilanlara ulaşabilir, daha önce aynı ürünü satın almış kişilerin puanlamaları ve ilanla ilgili yorumlarından, ürün ve Satıcı ile ilgili fikir edinebilirsiniz.


Ürünü satın almaya karar vermeniz ile birlikte sepete atarak, Ürünü satın almaya karar vermeniz ile birlikte ‘Sepete Ekle’ butonuna basarak sepete attıktan sonra, teslimat adresi, fatura adresi ve benzeri bilgileri doldurup, Ön Bilgilendirme Formu ve Mesafeli Satış Sözleşmesi’ni onaylamanız halinde ödeme işlemine geçiyor olacaksınız.


Ödeme İşlemleri


Alıcı tarafından yapılan ödeme, Taze Yöre’nin iş birliği yaptığı Ödeme Kuruluşu tarafından tahsil edilerek güvenli bir havuz hesaba aktarılır. Ardından alınan siparişler, ilgili  Satıcıların onayına gönderilir. Satıcılar bu siparişleri değerlendirerek onaylayabilir veya reddedebilirler. Satıcılar tarafından onaylanan siparişler konfirme edilmiş olur ve kesinleşir. Bir siparişin Satıcı tarafından onaylanmaması halinde, sadece ilgili sipariş iptal edilerek, Kullanıcıya durum bildirilir ve bu ürün için ödemiş olduğu bedelin iadesi yapılır.


Ürünlerin Teslimi


Kullanıcı tarafından satın alınan ürünler, Satıcı tarafından ilanda belirtilen teslimat yöntemine uygun olarak Kullanıcıya ulaştırılır.  Kullanıcının ürünleri teslim aldıktan sonra vereceği onayla ya da 72 saat içinde onay verilmediği durumda sistem tarafından Ödeme Kuruluşuna bildirim yapılarak, havuz hesapta bekletilen ödemenin Satıcı tarafından hak edilen kısmının Satıcının hesabına aktarılma süreci başlatılır.


Ürün satın alan Kullanıcının, teslim aldığı ürüne dair, teslimat saatinden itibaren 72 saat içerisinde, Platform üzerinden kullanılmak üzere itiraz hakkı mevcuttur. Alıcı Kullanıcının problem bildiriminde bulunarak itiraz hakkını kullanması ve ürünlerin ilanda belirtilen özelliklerde olmadığını belirtmesi durumunda problem çözüm süreci başlatılır. Bu konuyla ilgili detaylı bilgiye İptal ve İade Politikası sayfasından ulaşabilirsiniz. 


Satın almış olduğunuz ürünün tesliminin tamamlanması ile birlikte, ürün ve Satıcı ile ilgili puanlama ve hizmetin kalitesi ile ilgili değerlendirmeleri, Taze Yöre platformu üzerinden yapabilir ve gelecekte ürün gerçekleştirecek potansiyel kişiler için izlenim oluşmasına katkı sağlayabilirsiniz.


Anlaşmazlık ve Uyuşmazlık Halinde


Alıcılar ve Satıcılar, Mesafeli Satış Sözleşmesi, Kullanıcı Sözleşmesi ve Satıcı İş Ortaklığı Sözleşmesi’nden doğan borçlarını ifa etmekle yükümlü olup, Alıcı ya da Satıcı tarafın birinin diğerine karşı olan işbu sözleşmelerden doğan borcunun gereği gibi ifa edilmediğine dair aralarında vukuu bulan anlaşmazlıklara Taze Yöre taraf değildir.


Cayma hakkı ve hakkın kullanılamayacağı haller ile ilgili yasal düzenlemelere ilişkin açıklamalara, Ön Bilgilendirme Formu ile birlikte onaylıyor olduğunuz Mesafeli Satış Sözleşmesi’nden ulaşabilirsiniz.


Tüketici olmanız halinde 6092 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun uyarınca belirli bir meblağa kadar olan uyuşmazlıklarda Tüketici Hakem Heyeti, belirli meblağın üzerinde olan uyuşmazlıklarda Tüketici Mahkemesi görevli olacaktır.


 

Ücretsiz Kaydolun