1. Taraflar

 

İşbu sözleşme (bundan sonra 'Sözleşme' olarak anılacaktır) Alıcı ile Satıcı arasında aşağıda gösterilen şartlar dahilinde dijital ortamda kabul edilmiştir. Bundan sonra Alıcı ve Satıcı tek başına 'Taraf', birlikte 'Taraflar' olarak anılacaktır.


 

2. Tanımlar


 

2.1. Pazar Yeri (Platform), Taze Yöre’nin, 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve bu kanunda değişiklik yapılmasına dair 7416 nolu kanun uyarınca, Elektronik Ticaret Aracı Hizmet Sağlayıcı sıfatı ile işletmekte olduğu tazeyore.com adlı internet sitesi ve bu site ile bağlantılı olarak oluşturulan katma değerli ürünlerin sunulduğu diğer Elektronik Ticaret Ortamları (Elektronik ticaret faaliyetinde bulunulan internet siteleri, mobil site ve uygulamalar, masaüstü uygulamalar, web uygulamaları ve benzeri platformlar), sektörel bazda yöresel ürün/hizmetlerin alım ve satımının yapıldığı, üreticiler, tedarikçiler, aracılar, satıcılar, tüketiciler, amacı ticari olan veya olmayan kurumlar arasında, iletişimi ve iş süreçlerini hızlandıran, verimliliği artıran, finansal kaynaklardan tasarruf edilmesini sağlayan ve alışveriş yapma amacıyla tarafları bir araya getiren, Elektronik Ticaret Pazar Yeri platformlarıdır.

 

2.2. Satıcı, çeşitli yöresel ürünlerin Pazar Yeri üzerinden ilan yoluyla kullanıcılara satışını yapmak üzere Taze Yöre’ye başvuruda bulunan ve başvuruları Taze Yöre tarafından uygun bulunan gerçek veya tüzel kişi, Elektronik Ticaret Hizmet Sağlayıcıları’dır.

 

2.3. Alıcı, Satıcı tarafından Pazar Yerinde satışı yapılan ürünler karşılığında daha öncesinde Pazar Yeri aracılığıyla ödeme yapmış olan ve bunun karşılığında söz konusu ürünlerin kendisine teslimini talep etmeye yetkili olan kişidir.

 

2.4. Kullanıcı, Pazar Yeri üzerindeki faaliyetleri kapsamında zaman zaman ve/veya kullanım senaryosuna göre Alıcı veya Satıcı sıfatlarını kazanabilir. Buna uygun olarak Alıcı veya Satıcı için tanımlanmış yükümlülük ve hükümlere tabi olmayı kabul eder.

 

2.5. Sanal Mağaza, Taze Yöre tarafından, başvurusu onaylanmış Satıcılara, ürünlerini sergilemeleri amacıyla sağlanan sanal alandır.

 

2.6. Ürün, Satıcılar tarafından, Pazar Yeri üzerindeki sanal mağazalarda satışı yapılan yöresel ürünlerdir.

 

2.7. Kargo Şirketi, Ürünün Alıcıya ulaştırılmasını, iade süreçlerinde ise Alıcıdan alınarak Satıcıya ulaştırılmasını sağlayan anlaşmalı kargo veya lojistik şirketidir.

 

2.8. Gizlilik Politikası ve KVKK Bildirimi, Pazar Yerinde kullanıcılar tarafından sağlanan ve/veya sitenin kullanımı aşamasında kullanıcılardan elde edilen kişisel verilerin kullanımına ilişkin koşul ve şartlardır.

 

2.9. Mesafeli Satış Sözleşmesi, Alıcının Pazar Yerini kullanarak satın aldığı, nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürünlerin sunumu ile ilgili olarak, Alıcı ve Satıcının hak ve yükümlülüklerinin saptandığı sözleşmedir.

 

2.10. Ön Bilgilendirme Formu, Satıcı ve Alıcı arasındaki satış işleminin tamamlanmasından önce, Alıcının onaylaması gereken, satış işleminin detayları ile tarafların hak ve sorumluluklarını tanımlayan belgedir.

 

2.11. Ödeme Kuruluşu, Taze Yöre’nin, 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun kapsamında iş birliği yaptığı, Pazar Yeri üzerinden kredi kartı ile ödeme alınmasına aracılık eden lisanslı ödeme kuruluşudur.

 

2.12. Online Ödeme Sistemi, Alıcının Pazar Yeri üzerinden satın alacağı ürünlere ilişkin ücretin, Taze Yöre’nin iş birliği yaptığı ödeme kuruluşları tarafından, Pazar Yerinde belirtilen hüküm ve koşullar altında, kredi kartı, banka kartı ya da bankalar tarafından sağlanan ve online ödemeyi destekleyen sair ödeme yöntemleriyle Alıcıdan tahsilini sağlayan sistemdir.

 

2.13. Garantili Ödeme Modeli, Alıcı tarafından, sipariş aşamasında, Online Ödeme Sistemi ile Ödeme Kuruluşu’na yapılan ödeme, Alıcı ile Satıcı arasında akdedilmiş olan Mesafeli Satış Sözleşmesinin, koşullarına uygun olarak gerçekleştirilmesinin sağlanması amacıyla, Ödeme Kuruluşu nezdindeki havuz hesaba aktarılır. Mesafeli Satış Sözleşmesi’nde belirtildiği şekilde ürünün/ürünlerin teslim edilmesinden itibaren 72 saat içinde, Alıcı bir itirazda bulunmaz ise, sistem tarafından ürün bedelinin Satıcı tarafından hak edilen bölümünün ödenmesi için Ödeme Kuruluşuna otomatik talimat iletilir. Ödeme, Ödeme Kuruluşu tarafından, Satıcı’nın Pazar yerinde belirtmiş olduğu IBAN hesabına aktarılır.

 

 

 

3. Sözleşmenin Konusu:Bu Sözleşmenin konusu, Alıcının, Pazar Yerinde, Satıcı tarafından sunulan ürünlerin satın alınmasına yönelik olarak elektronik ortamda sipariş verdiği, aşağıda nitelikleri belirtilen ürünlerin satın alınması ve teslim edilmesi ile ilgili olarak, ilgili kanun ve yönetmelik hükümleri gereğince, Tarafların hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesi olup, Taraflar, Sözleşme tahtında ilgili kanun ve yönetmeliklerden kaynaklanan yükümlülük ve sorumluluklarını bildiklerini ve anladıklarını kabul, beyan ve taahhüt ederler.


Bu Sözleşmenin akdedilmiş olması, Tarafların ayrı ayrı olarak Taze Yöre ile akdetmiş oldukları sözleşmelerin hükümlerinin ifasını engellemeyecek olup, Taraflar, Taze Yöre’nin, alışveriş yapma amacıyla Tarafları bir araya getiren, Elektronik Ticaret Pazar Yeri platformu olduğunu ve bu kapsamda Pazar Yerinde sunulan ürünlerin satışına ve bu sözleşmeye herhangi bir şekilde Taraf olmadığını ve Sözleşme kapsamında Tarafların yükümlülüklerini yerine getirmeleri ile ilgili, kanun ve yönetmelikler çerçevesinde kendisine yüklenmiş olanlar hariç olmak üzere, herhangi bir sorumluluğu ve taahhüdü bulunmadığını kabul, beyan ve taahhüt ederler.


 

4. Alıcının Bilgilendirilmesi:


Alıcı, henüz ödemesini yaparak siparişini oluşturmadan önce, Taze Yöre’de bulunan açıklama sayfaları, ürün sayfaları, sepet sayfası, ödeme sayfası ve benzeri bölümlerde bulunan açıklamalar, Ön Bilgilendirme Formu ve siparişini verdiğinde kurulacak işbu Sözleşmenin akdi ve uygulaması ile ilgili tüm konular hakkında doğru ve eksiksiz bir şekilde bilgilendirildiğini ve bunları okuyup anladığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

Alıcı Mesafeli Satış Sözleşmesi bilgilerine, platforma giriş yaptıktan sonra ulaşabileceği Hesabım sayfasında bulunan Siparişlerim sekmesinden ya da e-posta adresine gönderilen bilgilendirme mailinden erişebilir.

 

 

5. Alıcı Bilgileri

Adı Soyadı : 

Telefonu : 

Kayıtlı E-posta Adresi : 

 

 

6. Satıcı Bilgileri

 

 

Ticaret Ünvanı / Adı Soyadı : 

Adresi : 

Telefonu :

E-posta Adresi: 

Vergi Dairesi : 

Vergi Kimlik Numarası : 

Mersis Numarası : 

KEP Adresi : 

 

 

7. Elektronik Ticaret Aracı Hizmet Sağlayıcı Bilgileri

 

 

Ticaret Ünvanı : Yöresi Elektronik Ticaret Perakende Gıda Lojistik A.Ş. (tazeyore.com, Taze Yöre)

Adresi : Selvili Sokak No:20 İç Kapı No:4 Ataşehı̇r 34750 İstanbul

Vergi Dairesi : Kozyatağı

Vergi Kimlik Numarası : 9830795688

Mersis Numarası : 0983079568800001

Bağlı Olduğu Meslek Kuruluşu :İTO

(İstanbul Ticaret Odası’nın meslek ile ilgili öngördüğü davranış kurallarına dair bilgilerin edinilebileceği Telefon: 444 0 486, Web Sitesi: https://www.ito.org.tr/tr)

Elektronik Ticaret Aracı Hizmet Sağlayıcı Öneri, Şikayet ve Talep Kanalları:

Telefonu : 0 (216) 606 11 70

E-posta Adresi : destek@tazeyore.com 

 

 

8. Sipariş Bilgileri

 

 

 

8.1. Ürün Bilgileri

 

 

Detaylı ürün özellikleri bilgisine platformdan ulaşılabilir.

 

Ara Toplam : 

Kargo Ücreti : 

Sipariş Toplamı : 

İndirim : 

Toplam Sipariş Tutarı* : 

Ödeme Yöntemi : Kredi Kartı

 

* Bu bedel, Garantili Ödeme Modeli kapsamında, Taze Yöre’nin anlaşmalı olduğu ödeme kuruluşu tarafından tahsil edilmekte ve bir havuz hesapta işlem sonuna kadar bekletilmektedir. Alıcı bu bedeli ödemekle, sipariş bedelini Satıcıya ödemiş sayılır ve bir daha ödeme yükümlülüğü altına girmez. Alıcının ilgili mevzuat kapsamında iptal/iade hakları saklıdır.

 

 

 

8.2. Teslimat Bilgileri

 

 

Teslim Edilecek Kişinin

Adı Soyadı : 

Telefonu : 

Adresi : 

Teslimat Süresi : Maksimum 30 gün 

 

** Bu süre kargoya teslimat süresi taahhüdü değildir. İlgili sipariş, Satıcı tarafından onaylandıktan sonraki süreçte, Satıcının paketi hazırlayıp, kargoya teslim etmeyi hedeflediği süreyi belirtmektedir. 

 

 

 

8.3. Fatura Bilgileri

 

 

Ticaret Ünvanı / Adı Soyadı : 

Vergi Kimlik No / TC Kimlik No : 

Vergi Dairesi : 

Adresi :  


 

9. Genel Koşullar9.1. Satıcılara, Alıcı tarafından ödemesi tamamlanmış ve havuz hesaba aktarılmış olan sipariş bilgileri iletilir. Satıcıların 7 gün (168 saat) içinde siparişi onaylamaları gerekir. Bu süre içinde siparişin onaylanmasının ardından sipariş kesinleşir. Satıcı tarafından 7 gün (168 saat) içinde onaylanmayan siparişler, sistem tarafından otomatik olarak iptal edilir ve Alıcıya yapmış olduğu ödeme iade edilir.


9.2. Satıcılar, ilan oluştururken belirttikleri süre içinde, siparişe konu ürünleri, ilanda belirttikleri özelliklere uygun ve eksiksiz bir şekilde hazırlayarak, Taze Yöre’nin anlaşmalı olduğu kargo şirketine teslim etmekle yükümlüdürler. Satıcılar, siparişi onaylamalarının ardından 14 gün geçtiği halde siparişe konu ürünleri kargoya vermezler ise, bu sözleşme otomatik olarak fesh olunur, sipariş sistem tarafından iptal edilir ve Alıcıya yapmış olduğu ödeme iade edilir.


9.3. Satıcı, siparişe onay verdiği halde, siparişe konu ürünlerin üretimi ya da teminiyle ilgili bir sorun yaşıyor ise, ürünleri kargoya vermesi için kendisine tanınan süre içinde, Alıcıyı bilgilendirme ve Alıcının açık rızasını ve onayını almak koşuluyla, sipariş edilen ürün yerine muadil bir ürün gönderebilecektir. 


9.4. Siparişe onay verdiği halde, siparişe konu ürün/ürünler ile ilgili edimlerini yerine getirmesinin imkansızlaştığı hallerde Satıcı, bu durumun ortaya çıkmasından itibaren 3 (üç) gün içinde bu durumu Taze Yöre’ye ve Alıcıya sistem üzerinden bildirerek, söz konusu ürünler için ödediği ücretlerin Alıcıya 14 gün içinde iade edilmesi sürecini başlatacaktır.


9.5. Ürünlerin teslimat/kargo ücretleri Alıcıya ait olmakla birlikte, aşağıdaki durumlarda kargo ücretleri Satıcı tarafından karşılanır:


9.5.1. Sipariş edilen ürünler arasında, Satıcı tarafından kargo ücretinin, ürün fiyatına dahil olduğu belirtilmiş olan bir ürün var ise


9.5.2. Alıcı tarafından sipariş edilen ürünlerin toplam tutarı, Satıcı tarafından belirlenen ücretsiz kargo limitinin üzerinde ise

 

9.6. Siparişe konu ürünler, Alıcıya ya da teslimat bilgileri bölümünde belirtilen üçüncü kişiye, 30 (otuz) gün olarak belirlenen yasal süreyi aşmayacak şekilde, Kargo Şirketi tarafından teslim edilir. Bu süre içerisinde ürünlerin teslim edilmemesi durumunda Alıcı Sözleşmeyi fesh edebilecektir.


9.7. Teslimat adresinin bulunduğu bölgede, kargo şirketinin bir şubesinin bulunmadığı durumlarda, Alıcının en yakındaki kargo şubesinden ürünleri alması gerekmektedir.


9.8. Ürünlerin, kargo şirketi tarafından aşağıda belirtilen sebeplerle Alıcıya geç teslim edilmesi ya da hiç teslim edilememesi durumunda oluşacak zararlardan ve maliyetlerden Satıcı sorumlu değildir:


9.8.1. Sipariş aşamasında Alıcı tarafından belirtilen teslimat adresi eksik, yanlış ya da güncel değil ise


9.8.2. Kargonun teslim edileceği kişin teslimat adresinde bulunmuyor ise


9.8.3. Kargo şirketi tarafından teslimat girişiminde bulunulmuş ancak teslimat başarılı bir şekilde gerçekleşmemiş ve bu nedenle kargonun kargo şubesinden teslim alınması gerektiği belirtildiği halde, ürünler belirtilen zaman içinde kargo şubesinden teslim alınmadı ise


9.8.4. Kargonun teslim edileceği kişi kargoyu almayı reddetmiş ise

 

9.9. Ürünlerin, kargo şirketi tarafından aşağıda belirtilen sebeplerle Alıcıya geç teslim edilmesi ya da hiç teslim edilememesi durumunda oluşacak zararlardan ve maliyetlerden Alıcı sorumlu değildir:

 

9.9.1. Kargo paketi taşıma esnasında hasar görmüş ise


9.9.2. Kargo etiketi üzerindeki adres, taşıma sırasında okunamayacak duruma gelmiş ise


9.9.3. Kargo şirketinden kaynaklanan sebeplerle oluşabilecek gecikmeler durumunda

 

9.10. Alıcı, ürün paketini teslim almadan önce kontrol edecek, hasar görmüş, eksik, ayıplı ve benzeri durumdaki ürünleri, kargo şirketinin yetkilisine bir tutanak düzenletmek suretiyle teslim almayacaktır. Teslim alınan ürünlerin, tam, hasarsız ve ayıpsız olduğu kabul edilecektir. 


9.11. Satıcı tarafından Taze Yöre’nin anlaşmalı olduğu kargo firmasına teslim edilen ürünlerin Alıcı tarafından teslim alınmasının ardından, Alıcının ürünleri onaylamak için 3 gün (72 saat) süresi vardır. Alıcı bu süre içinde ürün onaylarını verdiğinde ya da 3 gün (72 saat) içinde Alıcı’dan herhangi bir onay ya da itiraz gelmez ise, sistem tarafından verilecek otomatik onay ile satış işlemi başarıyla tamamlanmış olur.


9.12. Satıcı, Alıcı tarafından Platform üzerinden bildirilecek fatura bilgilerini kullanarak fatura ya da perakende satış fişi düzenleyecektir. Faturada yer alması gereken bilgilerin doğru ve eksiksiz girilmesi tamamen Alıcının sorumluluğundadır.


9.13. Alıcı, siparişe konu bedelleri ödemekle yükümlüdür. Bu bedellerin herhangi bir sebeple ödenmemesinin ve/veya yaptığı ödemenin aracı ödeme kuruluşu ya da bankalar tarafından iptal edilmesi durumunda Alıcı, bu sözleşmenin fesih olunacağını ve Satıcının sipariş edilen ürünlerle ilgili tüm yükümlülüklerinin sona ereceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.


9.14. Alıcı, kredi kartıyla yaptığı ödemelerde, herhangi bir sebeple aracı ödeme kuruluşu ya da banka tarafından başarısız kodu gönderildiği halde, kendisinden tahsil edilen ödemelere ilişkin olarak Taze Yöre ya da Satıcının bir sorumluluğunun bulunmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.


9.15. Siparişini verdiği ürünler Alıcıya teslim edildikten sonraki bir tarihte,  Alıcının ödeme sırasında kullandığı kredi kartının, yetkisiz kişilerce kullanıldığı tespit edilir ve bu nedenle ürün bedelleri, aracı ödeme kuruluşu ya da banka tarafından Satıcıya ödenmez ise, Alıcı bu durumun kendisine bildirildiği tarihten itibaren 3 (üç) gün içinde, masrafları kendisine ait olmak üzere Satıcıya iade edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.


9.16. Alıcının kredi kartıyla yapmış olduğu bir ödemenin tamamının ya da  bir kısmının iadesi söz konusu olduğunda, bu iadenin alıcının kartına yansıması, aracı ödeme kuruluşu ve/veya bankaların uhdesinde olup, olası gecikmelerden aracı ödeme kuruluşu ve/veya bankalar sorumludur. Alıcı bu nedenle Taze Yöre’yi ve/veya Satıcıyı sorumlu tutmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.


9.17. Sipariş ödemesinde kullanılan kredi kartının, Alıcıdan farklı bir kişiye ait olması veya başka bir sebeple bu kredi kartına ilişkin bir güvenlik açığı tespit edilmesi durumunda, kredi kartı hamiline ilişkin kimlik ve iletişim bilgilerinin, söz konusu kredi kartının bir önceki aya ait hesap ekstresinin ya da kart sahibinin kredi kartının kendisine ait olduğuna ilişkin beyanının, aracı ödeme kuruluşuna ya da bankaya ibraz edilmesi gerekebilir. Alıcının talep edilen belgeleri temin etmesine kadar geçecek sürede siparişin dondurulması, söz konusu talebin 24 (yirmidört) saat içinde karşılanmaması halinde ise siparişin tamamen iptal edilmesi hakları saklıdır.


9.18. Satıcı tarafından Alıcıya, Alıcının sipariş etmediği ürünler gönderilmesi halinde, Alıcının bu durumu bildirmemesi ya da söz konusu ürünleri kullanmış olması durumunda, Satıcı tarafından Alıcıya karşı herhangi bir hak ileri sürülemez ve bu durum sözleşmenin kurulmasına yönelik kabul beyanı olarak yorumlanamaz.


9.19. Alıcı, Taze Yöre ve/veya Satıcıya, yukarıda belirtilen iletişim bilgilerini kullanarak ulaşabilir, görüş, öneri, yorum ve şikayetlerini iletebilir ya da sistem üzerinden Satıcıya sorularını yöneltebilir.


 

10. İptal ve İade Koşulları, Cayma Hakkı
10.1. İptal Koşulları


Aşağıdaki durumlarda Alıcının vermiş olduğu sipariş iptal edilir ve sipariş aşamasında ürünler için yaptığı ödeme ile eğer kargo ücreti Alıcı tarafından ödendi ise kargo ücreti de eklenerek, ödeme sırasında kullanılan kredi kartına iade edilmesi işlemleri başlatılır:


10.1.1. Satıcının henüz onaylamadığı bir sipariş, Alıcı tarafından platforma giriş yaptıktan sonra ulaşabileceği Siparişlerim sekmesinden iptal edilir ise


10.1.2. Eğer Satıcı, platforma giriş yaptıktan sonra ulaşabileceği Satışlarım sekmesinden, 7 gün (168 saat) içinde siparişi onaylamaz ise


10.1.3. Satıcının onayladığı bir sipariş için, Siparişlerim bölümünde henüz kargo bilgileri gözükmüyor ise, Taze Yöre Müşteri Temsilcileri ile iletişime geçilerek iptal talebi iletilir.  Eğer kargo paketi, Satıcı tarafından henüz kargo şirketine teslim edilmedi ise, siparişin iptali gerçekleştirilebilir. Ancak kargo paketi Satıcı tarafından kargo şirketine teslim edildi ise, Alıcı 6.2. maddede belirtilen iade koşulları doğrultusunda talebini iletmelidir.


10.1.4. Eğer Satıcı, onaylamış olduğu bir siparişi, 14 gün (336 saat) içinde kargoya teslim etmez ise


10.1.5. Eğer onaylanan bir sipariş 30 (otuz) gün içinde Alıcıya teslim edilmez ise


 

10.2. İade Koşulları


Alıcı tarafından sipariş edilen bir ürün, Alıcıya ulaştıktan sonraki 72 saat içinde bir problem bildiriminde bulunulmadığı durumda, sistem siparişi otomatik olarak tamamlandı olarak işaretleyecek ve Satıcının ödemesinin yapılması için, aracı ödeme kuruluşuna bildirim iletilecektir. Bu nedenle problem bildirimlerinin ürün Alıcıya ulaştıktan sonraki 72 saat içinde yapılması gerekmektedir. Bu süre geçildiği takdirde, problem bildirimi ya da ürün iadesi yapılamamaktadır.


Aşağıdaki durumlarda, sipariş edilen bir ürün  Alıcıya ulaştıktan sonraki 72 saat içinde, Alıcı, hesabına giriş yaptıktan sonra ulaşabileceği Siparişlerim sekmesinde bulunan problem bildirimi bölümünü kullanarak, ürünlerin iadesi ya da yaşanılan problemin çözümüne yönelik talebini iletebilir.

 

10.2.1. Ürün ilanda belirtilenden farklı ise, ya da bozuk, hasar görmüş, paketi açılmış ya da deforme olmuş ise Taze Yöre Müşteri Temsilcileri, aşağıdaki iki çözümden birini uygulamak üzere Alıcı ve Satıcıyla görüşecektir.

 

 

10.2.1.1. Satıcı ile görüşülerek, problemli ürünlerin Alıcıya tekrar gönderilmesi sağlanabilir. Bu durumda, Satıcı tarafından yeniden kargoya verilen ürünler Alıcıya ulaştıktan sonra vereceği onay üzerine, işlem tamamlandı olarak işaretlenir ve Satıcının ödemesinin yapılması için aracı ödeme kuruluşuna bildirim iletilir. Yeniden gönderilen ürünler için kargo bedeli, Satıcı tarafından karşılanacaktır.


10.2.1.2. Satıcı ile görüşülerek, ürünlerin iade edilmesi süreci başlatabilir.


Bu durumda, Alıcının ürünleri bozulmayacak ve hasar görmeyecek şekilde düzgün olarak paketleyerek, 3 gün (72 saat) içinde, Taze Yöre’nin anlaşmalı olduğu kargo şirketlerinden birisine teslim etmesi gerekmektedir. Bu durumda Alıcı kargo ücreti ödemeyecektir.


İade edilen ürünler Satıcıya ulaştıktan sonra, sipariş aşamasında ürünler için ödenen bedel ve Alıcı tarafından ödendiyse kargo ücreti Alıcının ödemeyi yaptığı kredi kartına iade edilir.


Sipariş içinde, problemli ürünler dışında aynı Satıcıdan alınan  farklı ürünler var ise ve bu ürünler problemsiz bir şekilde ulaştı ise, bu sipariş için yapılan kargo ücreti ödemesinin iadesi yapılmaz.


 

10.2.2. Ürün ilanda belirtildiği gibi olsa da, Alıcı ürünü beğenmediği ya da herhangi bir sebeple almaktan vazgeçtiğinde, Taze Yöre Müşteri Temsilcileri Satıcı ile görüşerek Alıcının talebini iletecektir. Satıcı bu talebi onayladığı takdirde, aşağıdaki iki çözümden biri uygulanacaktır. Ancak Satıcı tarafından farklı ürün gönderme ya da iade alternatifleri onaylanmaz ise, işlem tamamlandı olarak işaretlenir ve Satıcının ödemesinin yapılması için aracı ödeme kuruluşuna bildirim iletilir.

 

10.2.2.1. Satıcı farklı bir ürün gönderme işlemini onayladığı durumda, Alıcının beğenmediği ya da herhangi bir sebeple almaktan vazgeçtiği ürünlerin yerine farklı ürünlerin gönderilmesini sağlayabilir. Bu durumda, Satıcı tarafından kargoya verilen yeni ürün/ürünler Alıcıya ulaştıktan sonra Alıcının vereceği onay üzerine, işlem tamamlandı olarak işaretlenir ve Satıcının ödemesinin yapılması için aracı ödeme kuruluşuna bildirim iletilir. Yeniden gönderilen ürünler için kargo bedeli, Satıcı tarafından karşılanacaktır.  

 

10.2.2.2. Satıcı, iade işlemini onayladığı durumda, ürünlerin iade edilmesi süreci başlatılabilir.


Bu durumda, Alıcının ürünleri bozulmayacak ve hasar görmeyecek şekilde düzgün olarak paketleyerek, 3 gün (72 saat) içinde, Taze Yöre’nin anlaşmalı olduğu kargo şirketlerinden birisine teslim etmesi gerekmektedir. Bu durumda Alıcı kargo ücreti ödemeyecektir.


İade edilen ürünler Satıcıya ulaştıktan sonra, sipariş aşamasında ürünler için ödenen bedel ve Alıcı tarafından ödendiyse kargo ücreti Alıcının ödemeyi yaptığı kredi kartına iade edilir.


Sipariş içinde, problemli ürünler dışında aynı Satıcıdan alınan  farklı ürünler var ise ve bu ürünler problemsiz bir şekilde ulaştı ise, bu sipariş için yapılan kargo ücreti ödemesinin iadesi yapılmaz.

 

Ancak Satıcı farklı ürün gönderme ya da iade alternatiflerini onaylanmaz ise, işlem tamamlandı olarak işaretlenir ve Satıcının ödemesinin yapılması için aracı ödeme kuruluşuna bildirim iletilir.10.3. Cayma Hakkı


Platformda satışı yapılan gıda ürünleri, Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliğine göre ‘Çabuk bozulma tehlikesi olan veya son kullanma tarihi geçme ihtimali olan ürünler’ kategorisinde olduğundan, Cayma Hakkı İstisnaları kapsamına girmekte ve Cayma Hakkı kullanılarak iade edilememektedir. Bu ürünlerin iadesi, yukarıda belirtilen ‘İade Koşulları’ doğrultusunda gerçekleştirilebilir


 

11. Kişisel Verilerin Korunması, Ticari Elektronik İleti ve Fikri ve Sınai Haklar İle İlgili Koşullara Ulaşım


Alıcılar, Kişisel Verilerin Korunması, Ticari Elektronik İleti ile, Fikri ve Sınai Haklar ile ilgili koşullara, Pazar Yerine kaydolurken onayladıkları ‘Kullanıcı Sözleşmesi (https://www.tazeyore.com/i/kullanici-sozlesmesi) ile ‘Gizlilik Politikası ve KVKK Bildirimi’nden
(https://www.tazeyore.com/i/gizlilik-politikasi-ve-kvkk-bildirimi), Satıcılar ise  Pazar Yerine kaydolurken onayladıkları ‘Kullanıcı Sözleşmesi (https://www.tazeyore.com/i/kullanici-sozlesmesi), ‘Satıcı İş Ortaklığı Sözleşmesi’
(https://www.tazeyore.com/i/satici-Is-ortakligi-sozlesmesi) ve ‘Gizlilik Politikası ve KVKK Bildirimi’nden
(https://www.tazeyore.com/i/gizlilik-politikasi-ve-kvkk-bildirimi) ulaşabilirler.12. Uyuşmazlıkların Çözümü


İşbu Ön Bilgilendirmenin uygulanmasında, Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca ilan edilen değere kadar Alıcının Mal veya Hizmeti satın aldığı ve ikametgahının bulunduğu yerdeki Tüketici Hakem Heyetleri ile Tüketici Mahkemeleri yetkilidir. 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 68’nci. Maddesinin 1. fıkrasında belirtilen alt ve üst limitler doğrultusunda tüketici talepleri hakkında ilçe/il tüketici hakem heyetleri yetkilidir.