1.Taraflar


İşbu sözleşme (bundan sonra 'Sözleşme' olarak anılacaktır) sizinle (bundan sonra 'Kullanıcı' olarak anılacaktır), Yöresi Elektronik Ticaret Perakende Gıda Lojistik A.Ş. (bundan sonra 'Taze Yöre', 'Pazar Yeri' veya 'Platform' olarak anılacaktır), (bundan sonra Kullanıcı ve Taze Yöre tek başına 'Taraf', birlikte 'Taraflar' olarak anılacaktır) arasında aşağıda gösterilen şartlar dahilinde dijital ortamda kabul edilmiştir.

 

2.Tanımlar

 

2.1.Pazar Yeri (Platform), Taze Yöre’nin, 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve bu kanunda değişiklik yapılmasına dair 7416 nolu kanun uyarınca, Elektronik Ticaret Aracı Hizmet Sağlayıcı sıfatı ile işletmekte olduğu tazeyore.com adlı internet sitesi ve bu site ile bağlantılı olarak oluşturulan katma değerli ürünlerin sunulduğu diğer Elektronik Ticaret Ortamları (Elektronik ticaret faaliyetinde bulunulan internet siteleri, mobil site ve uygulamalar, masaüstü uygulamalar, web uygulamaları ve benzeri platformlar), sektörel bazda yöresel ürün/hizmetlerin alım ve satımının yapıldığı, üreticiler, tedarikçiler, aracılar, satıcılar, tüketiciler, amacı ticari olan veya olmayan kurumlar arasında, iletişimi ve iş süreçlerini hızlandıran, verimliliği artıran, finansal kaynaklardan tasarruf edilmesini sağlayan ve alışveriş yapma amacıyla tarafları bir araya getiren, Elektronik Ticaret Pazar Yeri platformlarıdır.

 

2.2.Satıcı, çeşitli yöresel ürünlerin Pazar Yeri üzerinden ilan yoluyla kullanıcılara satışını yapmak üzere Taze Yöre’ye başvuruda bulunan ve başvuruları Taze Yöre tarafından uygun bulunan gerçek veya tüzel kişi, Elektronik Ticaret Hizmet Sağlayıcıları’dır.

 

2.3.Alıcı, Satıcı tarafından Pazar Yerinde satışı yapılan ürünler karşılığında daha öncesinde Pazar Yeri aracılığıyla ödeme yapmış olan ve bunun karşılığında söz konusu ürünlerin kendisine teslimini talep etmeye yetkili olan kişidir.

 

2.4.Kullanıcı, Pazar Yeri üzerindeki faaliyetleri kapsamında zaman zaman ve/veya kullanım senaryosuna göre Alıcı veya Satıcı sıfatlarını kazanabilir. Buna uygun olarak Alıcı veya Satıcı için tanımlanmış yükümlülük ve hükümlere tabi olmayı kabul eder.

 

2.5.Sanal Mağaza, Taze Yöre tarafından, başvurusu onaylanmış Satıcılara, ürünlerini sergilemeleri amacıyla sağlanan sanal alandır.

 

2.6.Ürün, Satıcılar tarafından, Pazar Yeri üzerindeki sanal mağazalarda satışı yapılan yöresel ürünlerdir.

 

2.7.Kargo Şirketi, Ürünün Alıcıya ulaştırılmasını, iade süreçlerinde ise Alıcıdan alınarak Satıcıya ulaştırılmasını sağlayan anlaşmalı kargo veya lojistik şirketidir.

 

2.8.Gizlilik Politikası ve KVKK Bildirimi, Pazar Yerinde kullanıcılar tarafından sağlanan ve/veya sitenin kullanımı aşamasında kullanıcılardan elde edilen kişisel verilerin kullanımına ilişkin koşul ve şartlardır.

 

2.9.Mesafeli Satış Sözleşmesi, Alıcının Pazar Yerini kullanarak satın aldığı, nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürünlerin sunumu ile ilgili olarak, Alıcı ve Satıcının hak ve yükümlülüklerinin saptandığı sözleşmedir.

 

2.10.Ön Bilgilendirme Formu, Satıcı ve Alıcı arasındaki satış işleminin tamamlanmasından önce, Alıcının onaylaması gereken, satış işleminin detayları ile tarafların hak ve sorumluluklarını tanımlayan belgedir.

 

2.11.Ödeme Kuruluşu, Taze Yöre’nin, 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun kapsamında iş birliği yaptığı, Pazar Yeri üzerinden kredi kartı ile ödeme alınmasına aracılık eden lisanslı ödeme kuruluşudur.

 

2.12.Online Ödeme Sistemi, Alıcının Pazar Yeri üzerinden satın alacağı ürünlere ilişkin ücretin, Taze Yöre’nin iş birliği yaptığı ödeme kuruluşları tarafından, Pazar Yerinde belirtilen hüküm ve koşullar altında, kredi kartı, banka kartı ya da bankalar tarafından sağlanan ve online ödemeyi destekleyen sair ödeme yöntemleriyle Alıcıdan tahsilini sağlayan sistemdir.

 

2.13.Garantili Ödeme Modeli, Alıcı tarafından, sipariş aşamasında, Online Ödeme Sistemi ile Ödeme Kuruluşu’na yapılan ödeme, Alıcı ile Satıcı arasında akdedilmiş olan Mesafeli Satış Sözleşmesinin, koşullarına uygun olarak gerçekleştirilmesinin sağlanması amacıyla, Ödeme Kuruluşu nezdindeki havuz hesaba aktarılır. Mesafeli Satış Sözleşmesi’nde belirtildiği şekilde ürünün/ürünlerin teslim edilmesinden itibaren 72 saat içinde, Alıcı bir itirazda bulunmaz ise, sistem tarafından ürün bedelinin Satıcı tarafından hak edilen bölümünün ödenmesi için Ödeme Kuruluşuna otomatik talimat iletilir. Ödeme, Ödeme Kuruluşu tarafından, Satıcı’nın Pazar yerinde belirtmiş olduğu IBAN hesabına aktarılır.

 

2.14.Satıcı Değerlendirme Sistemi, Satıcıların, Pazar Yeri üzerinden kendilerinden ürün alımı yapan Alıcılar tarafından, sipariş ettikleri ürünlerin kendilerine teslim edilmesinin ardından değerlendirilmesine ilaveten, Taze Yöre tarafından belirlenen ve Satıcıların Pazar Yerini kullanımları ile ilgili geliştirilen çeşitli kriter ve algoritmalar doğrultusunda ayrıca değerlendirilmesi sistemidir.

 

2.15.Müşteri Bağlılık Sistemi, Alıcıların, Taze Yöre’den yaptıkları satın almalar, yaptıkları yorumlar ve benzeri aktivitelere ilaveten, Taze Yöre tarafından belirlenen ve Alıcıların Pazar Yerini kullanımları ile ilgili geliştirilen çeşitli kriter ve algoritmalar doğrultusunda değerlendirilmesi, sonucunda çeşitli avantajlar kazanmasına yönelik bir sistemdir.

 

3.Taze Yöre Kullanıcı Sistemi

 

3.1.Her Taze Yöre kullanıcı adayı, Pazar Yeri üzerinden sisteme giriş kaydını, adı, soyadı, cep telefonu ve e-posta adreslerini sisteme girip, bir şifre oluşturarak ve işbu ‘Kullanıcı Sözleşmesi’ ile ‘Gizlilik Politikası ve KVKK Bildirimi’ni, ayrıca Taze Yöre’nin anlaşmalı olduğu Ödeme Kuruluşunun sunduğu sözleşmeyi dijital ortamda onaylayarak oluşturur.

 

3.2.Cep telefonu ve e-posta adreslerini onaylayarak sisteme giriş kaydını tamamlamış her Kullanıcı, bu işlemin tamamlanmasına müteakip kayıtlı e-posta adresi ve şifresi ile birlikte Pazar Yerine giriş yapabilir.

 

3.3.Kullanıcı, Taze Yöre’ye ait Pazar Yerinin yöresel ürün satışı yapmaya hazır Satıcılar ile Alıcıları bir araya getiren bir mecra olduğunu kabul eder. Bu çerçevede Kullanıcı, Pazar Yerinden satın alacağı hiçbir ürünün Taze Yöre tarafından sağlanmadığını ve Taze Yöre’nin satın alınacak ürünlerin kalitesi ve niteliği ile ilgili hiçbir taahhütte bulunmadığını kabul eder.

 

3.4.Pazar Yerinden ürün satın almak isteyen Kullanıcılar, almak istedikleri ürünlerle ilgili bilgileri arama bölümüne girmek suretiyle aramayı başlatırlar.

 

3.5.Satıcıların daha öncesinde ilan yoluyla Pazar Yerinde sergiledikleri Ürünler, Kullanıcı tarafından belirtilen kriterlere uygun şekilde listelenir.

 

3.6.Kullanıcılar, ilanda yer alan ürün bilgileri, ürün fiyatı, varsa daha önce aynı ürünü alanlar tarafından yapılan puanlama ve yorumlar gibi bilgiler ile Satıcı bilgilerini değerlendirerek, diledikleri ürünleri sepetlerine ekleyebilirler. Kullanıcılar ödeme aşamasına geçmeden önce, sepetlerinde bulunan ürünleri tekrar gözden geçirebilir, istedikleri ürünleri sepetten çıkarabilir ya da sipariş adetlerini revize edebilir, teslimat bilgilerini ve kargo ücretlerinin miktarları ile bu ücretlerin kimin tarafından ödeneceğini görebilir,  Ön Bilgilendirme Formu ve Mesafeli Satış Sözleşmesi koşullarını inceleyebilirler.  Kullanıcılar sepetlerine son halini verdikten sonra, Ön Bilgilendirme Formu ve Mesafeli Satış Sözleşmesi’ni onaylamak ve kredi kartları ile toplam sepet tutarını ödemek suretiyle ürün siparişlerini verebilirler.

 

3.7.Pazar Yerinde satışa sunulan ürünler ile ilgili olarak, Satıcılar tarafından minimum satın alma ve/veya maksimum satın alma limiti ile stok miktarı belirlendi ise, Kullanıcılar bu ürünlerin siparişlerini ancak belirtilen limitler dahilinde verebilirler.

 

3.8.Kullanıcılar, aynı anda sepetlerine birden fazla Satıcıdan ürün ekleyebilir ve toplam sepet tutarını tek seferde ödemek suretiyle, tek sepette, farklı mağazalardan alışveriş yapabilirler. Bu durumda Kullanıcıya her Satıcı ayrı bir kargo gönderecek ve ayrı bir fatura/belge düzenleyecektir. Şüpheye mahal bırakmamak bakımından belirtilmelidir ki, Satıcılar, Alıcının farklı mağazalardan aldığı ürünlerin teslimatlarını, mevzuattaki yasal süre içinde kalmak şartıyla farklı zamanlarda gerçekleştirebileceklerdir.

 

3.9.Kullanıcılar, Müşteri Bağlılık Sistemi kapsamında Taze Yöre tarafından detayları ayrıca Pazar Yerinde duyurulacak koşullara bağlı olarak çeşitli avantajlar kazanabilirler. Taze Yöre dilediği tarih aralığında bu avantajları sunma, dilediği tarihlerde kampanyayı askıya alma veya sonlandırma haklarına sahiptir.

 

3.10.Kullanıcılar, verilen hizmet kapsamında Taze Yöre’nin, 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve bu kanunda değişikik yapılmasına dair 7416 nolu kanun kapsamında Elektronik Ticaret Aracı Hizmet Sağlayıcı sıfatına haiz olarak Satıcılar tarafından sunulan içerik veya içeriğe konu mal veya hizmetle ilgili hukuka aykırı hususlardan sorumlu olmadığını kabul ve taahhüt eder.

 

3.11.Taze Yöre, Satıcı tarafından sunulan içeriğin hukuka aykırı olduğundan haberdar olması halinde, bu içeriği gecikmeksizin yayımdan kaldırarak hukuka aykırı hususu ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına bildirir.

 

3.12.Taze Yöre, hak sahibinin, fikri ve sınai mülkiyet hakkı ihlaline dair bilgi ve belgeye dayanan şikayeti üzerine, Satıcının şikayete konu ürününü yayımdan kaldırarak durumu kendisine ve hak sahibine bildirir. Satıcının, şikayetin aksini gösteren bilgi ve belgeye dayanan itirazını Taze Yöre’ye sunması üzerine şikayete konu ürünü yeniden yayımlar. Şikayet ve itirazda; ilgililerin açık kimlik ve adres bilgileri, ihtilafa konu ürün hakkındaki bilgiler, ürünün yayımdan kaldırılması veya yayımlanmasının gerekliliğine dair gerekçeler ile yönetmelikle belirlenen diğer hususlar yer alır. İlgililerin genel hükümlere göre adli ve idari mercilere başvurma hakları saklıdır.

 

4.Kullanıcın Hak ve Yükümlülükleri

 

4.1.Kullanıcı, Pazar Yerini kullanırken kişisel bilgilerini, ödeme esnasında kart ve hesap bilgilerini gerçeğe uygun şekilde beyan eder. Beyanın tüzel kişiyi temsilen bir gerçek kişi tarafından yapılması halinde, bu kişi, ilgili tüzel kişiyi temsil etmeye yetkili olduğunu taahhüt eder, temsil yetkisinin bulunmadığının tespiti halinde, gerçek kişi, doğan ve doğacak olan tüm yükümlülüklerden şahsen sorumlu olduğunu kabul ve taahhüt eder. Taze Yöre, Kullanıcının Pazar Yerinde paylaşmış olduğu bu bilgilerin doğruluğunu ve güncelliğini kontrol etmekle yükümlü olmadığı gibi, yanıltıcı, aldatıcı nitelikte bilgiler paylaşılması, sözleşmeye aykırılık teşkil eder.

 

4.2.Satın alma yapan Kullanıcı, teslimat adresi, fatura adresi, iletişim bilgileri gibi bilgileri eksiksiz, güncel ve doğru şekilde beyan etmeyi ve bu bilgilerin Pazar Yeri tarafından Satıcıyla paylaşılmasını kabul ve taahhüt etmektedir. Taze Yöre, söz konusu bilgilerin doğruluğunu ve güncelliğini kontrol etmekle yükümlü değildir. Bu bilgilerin yanlış veya eksik olması nedeniyle Ürün Alanın, Satıcıların veya 3.kişilerin uğrayacağı zararlardan sorumluluk, gerçeğe aykırı beyanda bulunan veya bir tüzel kişiyi temsilen yetkisiz işlemler yapan Kullanıcıya aittir. Ayrıca söz konusu bilgilerin Satıcı tarafından yürürlükteki mevzuata aykırı olarak kullanılması, işlenmesi, paylaşılması ve benzeri sebeplerle Ürün Alanın veya 3.kişilerin uğrayacağı  zararlardan taze Yöre sorumlu tutulamaz.

 

4.3.Kullanıcı bir gerçek kişi ise 18 yaşını doldurmuş olmalıdır. İşbu Kullanıcı Sözleşmesi’ni onaylamak sureti ile Kullanıcı, 18 yaşından büyük olduğunu beyan ve taahhüt etmektedir. Bu şartı taşımayan kişilerin Pazar Yerine kaydolmak için Kullanıcı işlemlerini tamamlamış olmaları ve işbu sözleşmeyi onaylamaları, Kullanıcı olabilmeleri sonucunu doğurmayacaktır. 18 yaşını doldurmamış kişi olduğu tespit edilen Kullanıcının onaylamış olduğu işbu sözleşme feshedilir ve vermiş olduğu yanlış beyandan dolayı Pazar Yerinin herhangi bir sorumluluğu bulunmaz.

 

4.4.Kullanıcının sisteme girişi için oluşturduğu şifreyi unutması halinde, talep üzerine Kullanıcının Pazar Yerinde kayıtlı e-posta adresine yeni şifre bilgileri ya da yeni bir şifre oluşturabilmek için bir bağlantı gönderilecektir. Şifrenin belirlenmesi, üçüncü şahıslarla paylaşılmaması ve korunması tamamıyla Kullanıcının kendi sorumluluğundadır ve Taze Yöre şifre kullanımından doğacak problemlerden veya oluşabilecek zararlardan sorumlu olmaz.

 

4.5.Pazar Yerinin sunduğu hizmetlerden yararlanan Kullanıcılar, hizmetleri hukuka ve amacına uygun şekilde kullanmayı ve hizmetler dahilinde yaptıkları her işlem ve eylemdeki hukuki sorumluluğun kendilerine ait olduğunu kabul ederler. Kullanıcıların, işbu yükümlülüklere ve/veya yürürlükteki mevzuata aykırı olarak gerçekleştirdiği herhangi bir işlem, eylem ve/veya faaliyet nedeniyle Taze Yöre doğrudan veya dolaylı olarak hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

 

4.6.Taze Yöre, satın alınan ürünlere ilişkin Alıcılar ile Satıcılar arasındaki hukuki ilişkinin tarafı olmayıp, sadece aracılık etmekte ve Elektronik Ticaret Aracı Hizmet Sağlayıcı sıfatına sahip olmakta, Satıcılar tarafından sunulan ürünlerin içeriği kontrol etme hakkına haiz olmadığı gibi, kontrol etme yükümlülüğünde de değildir. Taze Yöre, bu doğrultuda, Satıcılar tarafından sunulacak ürünlerin öngörüldüğü ve/veya anlaşıldığı şekilde gereği gibi yerine getirilmemesi ve/veya bunlardaki herhangi bir kanuna aykırılık durumu da dahil, Alıcılar ile Satıcılar arasındaki herhangi bir eksiklik, tazminat yükümlülüğü ve/veya cezai yükümlülük doğurabilecek durum, ihtilaf, hareket, kasıt, ihmal ve/veya zarardan sorumlu olmayıp, bu tip herhangi bir husustan doğabilecek herhangi bir hukuki duruma da taraf değildir. Alıcı ve Satıcılar arasındaki tüm iletişim ve ilişki sadece Alıcı ve Satıcıların sorumluluğunda ve takdirindedir.

 

4.7.Kullanıcılar, işbu sözleşmenin yanı sıra sözleşmenin ayrılmaz parçası olan Gizlilik Politikası ve KVKK Bildirimi’ni de kabul ettiklerini beyan eder. Böylece Kullanıcılar, Taze Yöre içerik veya hizmetlerinden istifade ettikleri sırada, ilgili yasalara uymayı taahhüt eder, Pazar Yerine ya da diğer Kullanıcı ve/veya Satıcı hesaplarına zarar verebilecek, 3.şahıslarla alenen paylaşılmayan verilerin ve hesap bilgilerinin izin alınmadan ele geçirilmesine yol açacak teşebbüslerde bulunamaz, yazılım, virüs ve benzeri uygulamaları kullanamaz, bu noktada yasalara aykırı tüm eylem ve işlemlerinden sadece kendilerinin sorumlu olacağını ve/veya anılan sebeplerle hiçbir surette Taze Yöre’ye rücu etme haklarının veya husumet tevcih etmelerinin bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt ederler.

 

4.8.Kullanıcılar, Pazar Yerini, herhangi bir kişi adına veri tabanı, kayıt veya rehber yaratmak, bilgi toplamak, kontrol etmek, güncellemek veya değiştirmek amacıyla ya da bütününü veya bir bölümünü bozma, değiştirme veya ters mühendislik yapma amacıyla kullanamaz.

 

4.9.Kullanıcılar, yanlış bilgiler sunarak veya başka bir kişinin bilgilerini kullanarak işlem yapamaz, yanlış veya yanıltıcı adres, e-posta adresi, iletişim, ödeme veya hesap bilgileri de dahil yanlış veya yanıltıcı kişisel veriler kullanmak suretiyle gerçek olmayan hesaplar oluşturamaz ve bu hesapları Kullanıcı Sözleşmesi'ne veya yürürlükte mevzuata aykırı şekilde kullanamaz, başka birinin yerine geçerek ya da yanlış bir isimle işlemlere taraf ya da katılımcı olamaz, başka bir Kullanıcının hesabını izinsiz kullanamaz. Kullanıcılar, belirtilenlere aksi davranışları ya da  yasalara aykırı tüm eylem ve işlemleri sonucunda, diğer Kullanıcıların, Satıcıların veya 3.şahısların uğrayacağı zararlardan sadece kendilerinin sorumlu olacağını ve/veya anılan sebeplerle hiçbir surette Taze Yöre’ye rücu etme haklarının veya husumet tevcih etmelerinin bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt ederler.

 

4.10.Kullanıcılar, Pazar Yeri üzerinde bulunan yorum ve puanlama sistemlerini manipülatif amaçlarla kullanamaz, bir Satıcıyı haksız yere karalamak maksadıyla gerçeğe aykırı yorumlar yapamaz, Pazar Yerindeki yorumları Pazar Yeri dışında yayınlayamaz.

 

4.11.Kullanıcılar, diğer Kullanıcılar veya Satıcılar hakkında herhangi bir bilgiyi, ilgili kişilerin izni olmaksızın toplayamaz.

 

4.12.Kullanıcılar, Pazar Yeri üzerinde makul olmayan derecede büyük yükler yaratacak ya da teknik işleyişe zarar verecek faaliyetlerde bulunamaz.  Pazar Yeri üzerinde otomatik program, robot, web crawler, örümcek, veri madenciliği, veri taraması, screen scraping yazılımları veya benzer sistemler kullanamaz ve bu şekilde Pazar Yerinde yer alan herhangi bir içeriğin tamamını veya bir kısmını izinsiz kopyalayamaz, yayımlayamaz veya kullanamaz.

 

4.13.Kullanıcı, Pazar Yerinde yaptığı işlemleri teknik olarak hiçbir surette Pazar Yerine zarar vermeyecek şekilde yürütmekle yükümlüdür. Kullanıcı, Pazar Yerinde sağlayacağı tüm bilgi, içerik, materyal ve sair içeriğin sisteme zarar verecek her türlü program, virüs, yazılım, lisansız ürün, truva atı vb. içermemesi için gerekli koruyucu yazılımları ve lisanslı ürünleri kullanmak da dahil olmak üzere gerekli her türlü tedbiri aldığını kabul ve taahhüt eder. Kullanıcı ayrıca Hesabım Sayfasına robot veya otomatik giriş yöntemleriyle girmeyeceğini kabul eder.

 

4.14.Pazar Yeri üzerindeki içeriğin işbu Kullanıcı Sözleşmesi ile belirlenen kullanım şartlarına veya yürürlükteki mevzuat hükümlerine aykırı olarak kullanılması hukuka aykırı olup, Taze Yöre’nin ilgili talep, dava ve takip hakları saklıdır.

 

4.15.Kullanıcı, Pazar Yerinde kendisi veya diğer Kullanıcılar tarafından temin edilen içeriklerin (yorum, yazı, fotoğraf, video, ilan, vb.) bunu ilk olarak yükleyen kişiye ait olduğunu ve bu nedenle Taze Yöre’nin bu içerik nedeniyle herhangi bir sorumluluğu veya yükümlülüğü olmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Ayrıca, Kullanıcı kendisi tarafından temin edilen içerik nedeniyle münhasıran sorumlu olduğunu ve bunlardan dolayı doğabilecek her türlü ihtilaf ve tazminat talebinden Taze Yöre’yi muaf tutmayı kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

4.16.Kullanıcı, Pazar Yeri üzerinde online ödeme yöntemleri ve kredi kartı kullanımı gerektiren işlemlerde, kart malikinin rızası ile işlem yapacağını, ters ibraz nedeniyle oluşacak avukatlık masrafı dahil her türlü masraf ve zarardan münhasıran sorumlu tutulacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

4.17.İşbu sözleşmeden dolayı, Taze Yöre’nin hakları saklı kalmak kaydıyla, Taze Yörei’nin her zaman tek taraflı olarak Kullanıcının üyeliğini sonlandırma, dosya, belge ve bilgileri silme hakkı vardır. Kullanıcı, Taze Yöre’nin bu yöndeki işlemine peşinen rıza göstermekte olup, bu nedenle Taze Yöre’den bir tazminat talep etmeyeceğini beyan ve kabul eder.

 

4.18.Taze Yöre, Pazar Yerinin sorunsuz çalışması için azami gayreti gösterecek olup, sistemin hatasız çalışacağını taahhüt etmemekte ve Kullanıcıların verilerinin yetkisiz kişilerce okunmasından ve bunlara gelebilecek zararlardan dolayı sorumlu olmayacaktır. Kullanıcı, Pazar Yerinin kullanımından doğabilecek herhangi bir zarardan dolayı, Taze Yöre’nin sorumlu olmayacağını kabul ve beyan eder. Taze Yöre, münhasıran kendi takdirine bağlı olarak, Pazar Yerini tamamını veya bir kısmını değiştirebilir, silebilir veya bazı hizmetleri geçici veya kalıcı olarak askıya alabilir.

 

4.19.Pazar Yeri içeriğinde yer alan ve fikri mülkiyet hakları konusunun bir parçası olan marka, konsept, tasarım, fotoğraf, film, yazılım kodu ve benzeri ögeler, Taze Yöre’nin yazılı izni olmaksızın, kopyalanamaz, çoğaltılamaz, satışı, dağıtımı, paylaşımı ya da bunlardan türemiş işleme çalışmalar yapılamaz.

 

4.20.Kullanıcılar, Taze Yöre tarafından duyurulacak her türlü kampanya, promosyon ve avantaj ile ilgili olarak Pazar Yeri içinde açıklanan koşullara uymayı kabul ve taahhüt eder.

 

5.Taze Yöre’ye Verilen Yetkiler

 

5.1.Taze Yöre, Kullanıcılarını, Pazar Yeri ile paylaştıkları iletişim bilgileri vasıtasıyla,  Pazar Yerinin sorunsuz bir şekilde işletilebilmesi için gerekli e-posta, kısa mesaj, telefon araması ve benzeri yollar ile bilgilendirebilecek, Kullanıcılarını gelişmelerden ve Pazar Yeriyle ilgili güncellemelerden haberdar edebilecektir.
   

 

5.2.Taze Yöre, Pazarlama İletileri Onay Bildirimi’ni onaylayan Kullanıcılarını, sair şekilde yararlanabilecekleri kampanyalar ile Taze Yöre sistemi dahilindeki yeni hizmet veya projelerden e-posta, kısa mesaj, telefon araması ve benzeri yollar ile haberdar edebilecektir.Ayrıca, Taze Yöre, Kullanıcılarına sosyal medya kanalları dahil olmak üzere, Kullanıcıların Taze Yöre sistemi ile paylaştıkları her türlü iletişim kanalı üzerinden ulaşabilecek ve Taze Yöre ile ilgili çeşitli promosyon, kampanya ve benzer bilgileri paylaşabilecektir.Kullanıcılar, Taze Yöre’ye Pazarlama İletileri Onay Bildirimi ile verdikleri yetkiyi, Pazar Yerine giriş yaptıktan sonra ulaşabilecekleri Hesabım bölümünden diledikleri zaman değiştirebilirler.

 

6.Ödemeler

 

6.1.Kullanıcılar, ödeme yöntemine, üyeliğine ve siparişine ilişkin bilgilerin, ödemenin gerçekleştirilebilmesi ve ödeme usulsüzlüklerinin önlenmesi, araştırılması ve tespit edilmesini temin amacıyla iyzico Ödeme Hizmetleri A.Ş.’ye, Moka Ödeme Kuruluşu A.Ş. ya da Taze Yöre’nin iş birliği yaptığı ödemeye aracılık eden diğer ödeme kuruluşlarına aktarılmasına ve iyzico tarafından https://www.iyzico.com/gizlilik-politikasi/ adresindeki Gizlilik Politikası’nda, Moka tarafından https://www.moka.com/duyurular/kisisel-verilerin-korunmasi-kanunu-kapsaminda-bilgilendirme/ adresindeki KVKK kapsamında bilgilendirme dökümanlarında en güncel halinde açıklandığı şekilde işlenmesine ve saklanmasına rıza göstermektedir.

 

6.2.Alıcı tarafından siparişe konu ürünler ve varsa kargo bedelleri için yapılan ödeme, Taze Yöre’nin iş birliği yaptığı Aracı Ödeme Kuruluşu tarafından tahsil edilerek güvenli bir havuz hesaba aktarılır.  Ardından alınan siparişler, ilgili Satıcıların onayına gönderilir. Alıcının, Satıcı siparişi onaylayana kadar geçen süre içinde, vermiş olduğu siparişi iptal etme hakkı bulunmaktadır.  Bu durumda Satıcıya iptal işlemi bildirilir ve Alıcıya bu sipariş için ödemiş olduğu bedelin iadesinin yapılması için Ödeme Kuruluşuna sistem tarafından talimat iletilir.Satıcılar, almış oldukları siparişleri değerlendirerek 7 gün (168 saat) içinde onaylayabilir veya reddedebilirler. Satıcılar tarafından onaylanan siparişler konfirme edilmiş olur ve kesinleşir. Bir siparişin Satıcı tarafından reddedilmesi ya da 7 gün (168 saat) içinde onaylanmaması halinde, ilgili sipariş iptal edilerek, Kullanıcıya durum bildirilir ve bu sipariş için ödemiş olduğu bedelin iadesi yapılır.

 

6.3.Sipariş onayını verdikten sonra Satıcının ürünleri kargoya teslim etmek için 7 gün (168 saat) süresi vardır.  Kullanıcının ürünleri teslim aldıktan sonra vereceği onayla ya da 72 saat içinde onay verilmediği durumda, sistem tarafından otomatik olarak Ödeme Kuruluşuna sistem tarafından bildirim yapılarak, havuz hesapta bekletilen ödemenin Satıcı tarafından hak edilen kısmının Satıcının hesabına aktarılma süreci başlatılır.

 

6.4.Bununla birlikte, ürün satın alan Kullanıcının, teslim aldığı ürüne dair, teslimat saatinden itibaren 72 saat içerisinde, Pazar Yeri üzerinden kullanılmak üzere itiraz hakkı mevcuttur. Alıcının problem bildiriminde bulunarak itiraz hakkını kullanması durumunda, Satıcıya bu ürünlerle ilgili olarak yapılacak ödeme, sorun çözülünceye kadar askıya alınır.

 

7.Veri Güvenliği ve Sahipliği

 

7.1.Taze Yöre, ilgili mevzuat uyarınca, Kullanıcıların veri güvenliğinden, kanuna uygun olarak talep edilmesi, saklanması, paylaşılması, iletişim için kullanılması ve korunmasından sorumludur.

 

7.2.Kullanıcı işbu sözleşmenin eki niteliğinde olan Gizlilik Politikası ve KVKK Bildirimi’ni internet ortamında onaylayarak kabul etmiştir. İşbu madde gereğince tarafların hak ve yükümlülükleri için Gizlilik Politikası ve KVKK Bildirimi dikkate alınacaktır.

 

7.3.Taze Yöre, yürürlükteki mevzuat uyarınca yetkili makamların talebi halinde, Kullanıcı bilgilerini söz konusu makamlarla paylaşabilecektir.

 

7.4.Pazar Yeri, kayıt ve/veya alışveriş sırasında Kullanıcılardan alınan kişisel veriler, Kullanıcı ve/veya Satıcılar arasında sahtecilik, dolandırıcılık, Pazar Yerinin kötüye kullanımı, Türk Ceza Kanunu anlamında suç oluşturabilecek ve/veya Türk Ticaret Kanunu anlamında kanuna muhalefet sayılacak konularda çıkan uyuşmazlıklarda, yalnızca talep edilen konu ile sınırlı olmak üzere, tarafların yasal haklarını kullanabilmeleri amacıyla ve sadece bu kapsam ile sınırlı olmak üzere uyuşmazlığa taraf olabilecek diğer Kullanıcı ve/veya Satıcılara iletebilecektir.

 

8.Sözleşmenin İhlali ve Feshi

 

8.1.Kullanıcı, işbu sözleşme hükümlerine aykırı davrandığı durumda, Taze Yöre'nin ve 3.Kişilerin uğrayacağı doğrudan ve dolaylı hukuki, idari, cezai zararı, kaybı, masrafı, gideri ve üçüncü kişilerin taleplerini Taze Yöre’nin herhangi bir makama başvurmasına gerek olmaksızın ve ilk talebi üzerine, tamamen ve derhal tazmin etmekle yükümlüdür. Taze Yöre, sözleşmenin ihlal edildiğini tespit ettiği takdirde işbu sözleşmeden doğan talep haklarına halel gelmeksizin sözleşmeyi derhal tek taraflı olarak feshedebilir. Ne var ki işbu sözleşmenin şartlarına uymadığı için sözleşmesi feshedilen Kullanıcıya farklı bir nam altında tekrar Kullanıcı olma imkanı tanınmaz. Şüpheye mahal bırakmamak adına, Taze Yöre’nin, söz konusu hakkını kullanması, sözleşmeyi feshedip feshetmemesinden bağımsızdır ve Taze Yöre, sözleşmeyi feshetmeksizin söz konusu tazminata hak kazanır. Taze Yöre, sözleşmeyi feshetme hakkını kullanmasa dahi, söz konusu aykırılık hallerinde verdiği hizmetleri geçici olarak durdurma ve askıya alma hakkına her zaman sahip olacaktır.

 

8.2.Taraflar, işbu sözleşmeyi taraflardan herhangi birinin bildirimi ile herhangi bir sebebe dayanmaksızın ve tazminat ödeme yükümlülüğü altında bulunmaksızın her zaman feshedebilir. Sözleşmenin feshi anında tarafların birbirlerinden olan alacak hakları etkilenmez. Ayrıca Kullanıcı bu tarihe kadar satın aldığı ürünlere ait edimlerini de zamanı geldiğinde eksiksiz olarak yerine getirmekle yükümlüdür.

 

8.3.Taraflardan birinin iflas etmesi, iflasın ertelenmesi talebinde bulunması, acze düşmesi, konkordato teklifinde bulunması, kayyum atanması, tasfiyeye girmesi veya hakkında fesih davası açılması hallerinde, sözleşme kendiliğinden sona erecektir.

 

8.4.Kullanıcı, Taze Yöre aleyhine dava, tüketici şikayeti, savcılık soruşturması ve icra takibi de dahil olmak üzere herhangi bir yasal takibin başlatılması veya bankalardan, bakanlıklardan, adli veya idari makamlardan, emniyet müdürlüklerinden ve diğer tüm sair özel kuruluş ya da kamu kuruluşları tarafından herhangi bir bilgi veya belgenin talep edilmesi halinde, Taze Yöre’nin kendisini savunması veya talep edilen bilgi ya da belgeleri sunması için gereken tüm bilgi ve belgeleri derhal temin edecektir. Kullanıcı tarafından, talep edilen süre içinde Taze Yöre’ye temin edilmeyen bilgi ve belgeler nedeniyle doğacak her türlü zarar ve/veya ceza, Kullanıcıya yansıtılacaktır.

 

8.5.Ayrıca, Taze Yöre’ye, herhangi bir icra dairesinden ya da benzeri bir makamdan Kullanıcı aleyhine düzenlenmiş bir haciz ihbarnamesi tebliğ edilmesi, Taze Yöre’nin, Kullanıcının dolandırıcılık ya da sahtecilik teşkil edebilecek bir davranışının söz konusu olabileceğine ilişkin makul bir şüphe duyması veya diğer Kullanıcıların ya da üçüncü bir kişinin mağduriyetini önlemek ya da azaltmak amacını taşıyan diğer makul sebeplerle, Taze Yöre, Kullanıcının havuz hesabındaki bakiyeyi, haciz ihbarnamesinin mevcut olması halinde belirtilen miktarla sınırlı olmak üzere, diğer hallerde ise söz konusu ihlal ya da mağduriyeti karşılayabilecek makul bir miktarı, 90 (doksan) günlük bir süre için ve Kullanıcıya haber vermeksizin bloke edebilir.

 

9.Yürürlük, Sözleşme Değişiklikleri ve Bildirimler

 

9.1.Kullanıcı, işbu sözleşmeyi elektronik ortamda onaylayarak, sözleşmeye Taraf ve sözleşmenin hükümleri ile bağlı olacaktır. Taze Yöre, gerek görüldüğü durumlarda ya da mevzuat değişiklikleri gereği yapmak değişiklik yapmak zorunda olduğunda, işbu sözleşmenin hüküm ve şartlarını tek taraflı olarak, uygun görülen herhangi bir zamanda değiştirme hakkına sahiptir.

 

9.2.Taze Yöre, işbu sözleşmede yaptığı değişiklikleri, Kullanıcıya ayrıca bildirmekle yükümlü olmayacaktır. Kullanıcı, Pazar Yerine her giriş yaptığında güncellenmiş sözleşme maddelerini aynen kabul etmiş sayılacaktır. Kullanıcılar, ‘Kullanıcı Sözleşmesi’nin güncel haline
https://www.tazeyore.com/i/kullanici-sozlesmesi adresinden, ‘Gizlilik Politikası ve KVKK Bildirimi’nin güncel haline ise 
https://www.tazeyore.com/i/gizlilik-politikasi-ve-kvkk-bildirimi adresinden ulaşabilirler.

 

9.3.Taze Yöre, Pazar Yerinde sağladığı hizmetlerin kısmen ya da tamamen ücretli hale gelmesine ilişkin olanlar da dahil olmak üzere sözleşmeye eklemeler yapma hakkına da sahiptir.

 

9.4.Bir mahkeme veya başka yetkili bir makam tarafından işbu sözleşmenin herhangi bir hükmünün tamamen veya kısmen geçersiz veya yürütülemez olduğuna karar verilirse, bu sözleşmenin diğer hükümlerinin ve söz konusu hükmün geri kalanının geçerliliği etkilenmeyecektir.

 

9.5.Taraflardan birinin sözleşmede kendisine verilen herhangi bir hakkı kullanmaması ya da icra etmemesi, söz konusu haktan feragat ettiği anlamına gelmeyecek veya söz konusu hakkın daha sonra kullanılmasını ya da icra edilmesini engellemeyecektir.

 

9.6.İşbu sözleşme, Tarafların karşılıklı anlaşması ile yürürlüğe girmiştir; Kullanıcı, Pazar Yerine üye olduğu sürece yürürlükte kalacak ve taraflar arasında hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir.

 

9.7.Kullanıcı, Taze Yöre ile, destek@tazeyore.com ya da Pazar Yerinde belirtilen Taze Yöre’nin adresine gönderilecek iadeli taahhütlü posta aracılığıyla iletişim kuracaktır. Taze Yöre ise Kullanıcıyla, Kullanıcının Pazar Yerine üye olurken bildirdiği e-posta adresine gönderilecek bildirimler aracılığıyla iletişim kuracaktır. Taze Yöre’nin, ya da Satıcı’nın Pazar Yerinde kayıtlı adresine yapılacak e-posta gönderimi yazılı iletişim olarak kabul edilecek olup, Kullanıcının e-posta adresini düzenli olarak kontrol etme yükümlülüğü olacaktır. Kullanıcının Pazar Yerine bildirmiş olduğu e-posta adresinin değişmesi durumunda, değişikliğin derhal Taze Yöre’ye yazılı olarak bildirilmesi ve Pazar Yerine giriş yapıldıktan sonra ulaşılabilecek Hesabım bölümünde gerekli güncellemenin yapılması gerekmektedir. Bu yapılmadığı durumda, Kullanıcının Pazar Yerinde kayıtlı e-posta adresine yapılan bildirimler geçerli ve bağlayıcı kabul edilecektir.

 

10.Gizlilik

 

10.1.Taraflar’ın işbu sözleşmenin ifası süresince birbirleri hakkında edindikleri her türlü ticari, finansal, know-how, bilgi, buluş, iş, metot, telif hakkı, marka, müşteri bilgileri ve sair tüm bilgiler, ‘Gizli Bilgi’ olarak kabul edilecek ve işbu sözleşme süresince ve sözleşmenin sona ermesini takip eden 2 (iki) yıl boyunca Gizli Bilgi olarak değerlendirilecektir.

 

10.2.Taraflar, Gizli Bilgileri kendi uhdelerinde tutacaktır. Bu bilgiler, Pazar Yerinin düzgün olarak işletilebilmesinin sağlanması amacıyla, Pazar Yerinde belirtilen Gizlilik Politikası ve KVKK Bildirimi kapsamı, kanunlar veya bir mahkeme emri tarafından gerekli kılınması halleri haricinde, üçüncü taraflara ifşa edilemeyecektir.

 

10.3.Taze Yöre, yalnızca üyeler arasında çıkabilecek ihtilaf durumlarında, üyelerin yasal haklarını kullanabilmelerinin sağlanabilmesi amacıyla, bu bilgileri, ihtilafa taraf olan diğer üyelerle paylaşabilme hakkını saklı tutar.

 

11.Mücbir Sebepler

 

11.1.Taraflardan herhangi birinin kontrolü dışında gerçekleşen, kusurundan kaynaklanmayan ve makul olarak öngörülemeyecek olaylar, ayaklanma, ambargo, devlet müdahalesi, isyan, işgal, savaş, seferberlik, grev, lokavt, iş eylemleri veya boykotlar dahil olmak üzere işçi-işveren anlaşmazlıkları, siber saldırı, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, sisteme ilişkin iyileştirme veya yenileştirme çalışmaları ve bu sebeple meydana gelebilecek arızalar, elektrik kesintisi, yangın, patlama, fırtına, sel, deprem, göç, salgın veya diğer bir doğal felaket (Mücbir Sebep), Taraflardan herhangi birinin bu sözleşmeden doğan yükümlülüklerini ifa etmesini engeller veya geciktirirse, Mücbir Sebepten etkilenen Taraf, diğer Tarafa yazılı olarak derhal bu Mücbir Sebep’i, bununla ilgili tüm detayları ve delilleri ve bu durumun muhtemel süresini bildirmekle yükümlüdür. Mücbir sebepten etkilenen Taraf, Mücbir Sebep’in sonuçlarını engellemek veya hafifletmek için makul çabayı göstermekle yükümlüdür.

 

11.2.Mücbir sebepten etkilenen Taraf, bu maddede yer alan yükümlülüklerine uymuş olması kaydıyla, ifası Mücbir Sebep sonucunda engellenen veya geciken yükümlülüklerinden dolayı sorumlu tutulamaz ve bu durum işbu sözleşmenin bir ihlali olarak kabul edilmeyerek, ifa için gerekli olan süre, söz konusu gecikmenin süresine eşit bir süre ile uzatılır.

 

12.Uyuşmazlıkların Çözümü, Uygun Yasa

 

12.1.İşbu sözleşme Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde yürürlükte bulunan kanun, tüzük, yönetmelik ve diğer yasal prosedür çerçevesinde hazırlanmıştır.

 

12.2.Taraflar, işbu sözleşmeden doğabilecek tüm uyuşmazlıklarda, Tarafların resmi defter ve ticari kayıtları ile Pazar Yerinin veri tabanında tutulan kayıtların bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini ve bu maddenin, 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 193. maddesi anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul eder.

 

12.3.Taraflar bu sözleşmeye uyulmasında, uygulanmasında, performe edilmesinde, ihmal edilmesinde, feshedilmesinde veya geçersiz olması durumunda ortaya çıkan ihtilafı,  T.C.’nin bağımsız  mahkemelerinin vereceği kararlarla çözmeyi kabul ederler.

 

12.4.Sözleşmenin her iki Tarafı da, diğerine veya onlarla, onlar için veya onların altında hareket edenlere karşı, yasal hakkını arayan Tarafın haklarını güçlendirmek için ya da kendi hakkını korumak için yasal süreci başlatma hakkına sahiptir.

 

12.5.İşbu sözleşmenin Tarafları arasında oluşan ihtilafların hallinde, İstanbul Anadolu Adliyesi Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

 

12 (on iki) maddeden ibaret işbu sözleşme, Taraflarca okunarak, Kullanıcı tarafından elektronik ortamda onaylanmak suretiyle akdedilmiş ve yürürlüğe girmiştir.